Zelfstandige Praktijkvoering

Wie zijn wij?

De divisie zelfstandige praktijkvoering is gegroeid uit de vroegere werkgroep zelfstandige praktijkvoering. Ze verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld. 

 

Over de missie/visie van deze divisie

Waar zijn we mee bezig?

 

 • De divisie zelfstandige praktijkvoering maakt zich zorgen over de uitrol van de geprofessionaliseerde psychologische praktijk.
 • Belang van het lokaal verenigen van alle psychologen in kringwerking wordt benadrukt door de divisie zelfstandige praktijkvoering: dit bevordert de lokale samenwerking met de netwerken GGZ, de eerstelijnszones en alle actoren in de eerstelijnszorg.
 • BTW-vrijstelling voor medische zorg (artikel 44): psychologische begeleiding, psychotherapie en psychodiagnostiek zijn vrijgesteld van BTW voor klinisch psychologen met een visum en een erkenning zorg en gezondheid.  Stagebegeleiding en supervisie kunnen onder dezelfde vrijstelling genomen worden als het een specifieke casus betreft.  Loopbaanbegeleiding en gerechtelijke expertises vallen niet onder de vrijstelling van therapeutische activiteiten (artikel 44) maar kunnen wel een BTW-vrijstelling genieten als kleine onderneming (artikel 56).  Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we jullie naar de desbetreffende webinar.  Tegen betaling kan de opname herbekeken worden.  
 • De volledige kwaliteitswet is in voege getreden vanaf 1 juli 2022.  Op deze pagina vind je meer informatie over de kwaliteitswet.  Je kan ook een webinar over de kwaliteitswet consulteren.  De toegangscode tot het webinar vind je in het ledengedeelte van de website onder de tab 'ledenvoordelen'.  
 • De kwaliteitswet schrijft voor dat je een patiëntendossier moet bijhouden.  Op dit moment is een elektronische versie nog niet verplicht.  Op vraag van onze leden deden we een vergelijkende studie van een aantal softwarepakketten.  Het resultaat van deze studie vind je in dit dossier.  We onderhandelden ook enkele interessante kortingen voor onze leden.  
 • Templates voor GDPR vind je eveneens in het ledengedeelte van de website.
 • Naar aanleiding van vele vragen rond samenwerkingsverbanden voor zelfstandig psychologen organiseert de VVKP een webinar over dit thema.  
 • We volgen de stand van zaken m.b.t. de conventie op de voet zodat we de raad van bestuur kunnen adviseren in functie van belang van zelfstandigen.  
 • FOD BOSA terugbetaling psychologische zorg: ambtenaren kunnen een terugbetaling krijgen bij alle psychologen en klinisch orthopedagogen tot eind 2024.  De psycholoog of klinisch orthopedagoog dient ofwel over een visum te beschikken, ofwel ingeschreven te zijn bij de psychologencommissie.  Voor de eerste drie sessies wordt er een terugbetaling van maximaal 81,74 € per sessie voorzien.  Voor de volgende 5 sessies nog tot 11 € per sessie.  
 • Conventie long COVID: deze conventie voorziet een terugbetaling van neuropsychologische assessment en revalidatie in het kader van aanhoudende COVID-19 klachten
 • Publiciteit voor psychologische zorg: als je je praktijk wilt bekend maken, moet je rekening houden met bepaalde regels.  Het is verboden publiciteit te maken in 2 gevallen: 1) als de reclame vermeldt dat bepaalde consultaties gratis zijn; en 2) als de reclame verwijst naar de tegemoetkoming van het RIZIV in de kostprijs. 
 • Tussenkomst mutualiteiten in psychodiagnostiek onderzoek
 • Tot slot, er bestaat een interessante (gratis) app voor het maken van een online afspraken: ROSA.  Deze app wil alle afspraken bij zorgverstrekkers met een RIZIV-nummer bundelen in één app.

 

Lees ook onze FAQ's

Ontdek de ledenvoordelen voor zelfstandigen

Bevraging deelname aan de conventie: de resultaten samengevat

Recent (maart 2022) deden we een bevraging naar de bereidwilligheid van zelfstandig gevestigde psychologen om in de nieuwe conventie te stappen.  412 leden vulden de (beknopte) vragenlijst in.  Hieronder vind je een samenvatting van de resultaten.   

Ga naar de resultaten

Werk mee aan Zelfstandige Praktijkvoering

Wil je graag de divisie vervoegen om samen met ons het bestuur te adviseren en de leden bij te staan? Wees welkom!