Bevraging Conventie 2.0.: de resultaten samengevat

14-03-22

Bekijk hier de resultaten van de bevraging over de Conventie 2.0 afgenomen bij zelfstandig gevestigde psychologen.

Als divisie zelfstandige praktijkvoering willen we de vinger aan de pols houden en inventariseren wat leeft bij zelfstandig gevestigde psychologen: hoeveel leden zijn eigenlijk bereid om in te stappen in de conventie en wat zijn hun redenen om al dan niet in te stappen.  Zo kunnen we beter inspelen op hun specifieke belangen. Aan de hand van een enquête bij zelfstandig gevestigde psychologen trachten we nu een inkijk te krijgen in de uitkomst van de resultaten. Op die manier hopen we een beter beeld te hebben op wat leeft bij de zelfstandig gevestigde psychologen, wie er bereid is om toe te treden tot de conventie en wat hiervoor de beweegredenen zijn om dit te doen. 

Bekijk de resultaten

 

Conclusie

Uit de resultaten van de enquête die ingevuld werd door 412 respondenten blijkt dat de meerderheid van de ondervraagden via onze eigen kanalen in contact komt met de informatie over de inhoud van de conventie. Zo informeert 76,8% zich via een infomoment van de VVKP en/of via de website van de VVKP en 51,7% informeert zich via de kringen.

Wanneer de ondervraagden zelf de kans krijgen om in de conventie te stappen, zou slechts 45,6% dat ook effectief doen terwijl 24,8% liever niet deelneemt. Wanneer men zou deelnemen dan verkiest men ervoor met 61,2% zich in te zetten voor het aanbod met een combinatie van Eerste lijns psychologische zorg en Gespecialiseerde psychologische zorg.

De resultaten geven weer dat deelnemers aan de conventie vooral zich willen inzetten om twee beweegredenen. Dit zijn ‘Ik wil dat cliënten kunnen genieten van betaalbare psychologische zorg’ met maar liefst 95,2% en ‘75 euro per sessie is een billijke verloning’ met 74,2%. Redenen om niet actief te willen deelnemen aan de conventie is dat deelnemers tijd te kort komen en zich geen 8 uur per week kunnen vrijmaken (70,6%), het extra werk schrikt velen af (71,6%), ik vrees dat ik mijn autonomie ga verliezen binnen de conventie (62,7%) en ik kan mij niet vinden in de opgelegde voorwaarden in de conventie (55,9%).

De deelnemers aan de bevraging verwachten van VVKP op het gebied van de conventie dat zij de belangen verdedigen op het niveau van de netwerken (82,3%), duidelijke informatie geven over wat de conventie nu precies inhoudt (76,5%), duidelijke informatie bieden over hoe ze zich kandidaat dienen te stellen voor de conventie (53,6%) en de helft wil toch ook ondersteuning van de kringen in de zorgraden (51,5%).

Slechts 9,7% zou graag zelf een actieve rol opnemen in de uitwerking van de conventie terwijl 73,5% resoluut ervoor kiest dat niet te doen. Als we vragen aan de deelnemers van deze bevraging om zich nader te verklaren waarom het deelnemen aan de conventie voor hun zo moeilijk is krijgen we de volgende reacties hierop. Sommige zelfstandige leden zetelen al in een bepaalde extra functie waardoor ze deze er niet meer bij kunnen nemen. Vele anderen geven aan dat ze geen tijd vinden om het engagement aan te gaan wegens de hoge werkdruk of omdat het niet past in het kader van het gezinsleven. Er zijn wel personen die open staan om input te geven maar gewoon de tijd niet vinden om zich volledig in te zetten. Verder beschikt men over te weinig info, is het vaak onduidelijk of dient men te voldoen aan onmogelijke voorwaarden om te mogen deelnemen aan de conventie. Als laatste speelt ook de leeftijd vaak een rol in de keuze tot deelname. Ouderen die met pensioen gaan laten het liever over aan de jeugd voor hun inbreng te geven maar deze groep voelt zich vaak nog te onervaren om mee te kunnen praten met personen die al jaren ervaring hebben in het vakgebied.