Vorming en opleiding

Vormingen & opleidingen van het VVKP

VVKP studie- en infodagen

De VVKP organiseert zelf een aantal vormingsactiviteiten zoals haar jaarlijkse studiedag waarin ze steeds wetenschap en praktijk op elkaar af te stemmen. 
Daarnaast tracht ze ook 2 keer per jaar een info - en ontmoetingsdag te organiseren voor startende zelfstandigen.               

Regelmatig worden er ook webinars georganiseerd over diverse, actuele en informatieve onderwerpen. 

VVKP hecht veel belang aan het rechtstreeks contact met haar leden. Daarom organiseren we om de 2 jaar een ronde door Vlaanderen waar we in elke provincie een stand van zaken geven omtrent het beroep.
Tot slot zijn onze divisies zelf ook vrij om activiteiten of vormingen te organiseren. 

Overzicht van interne studie- en infodagen

Overzicht van onze webinars

Externe vormingen & opleidingen

Vormingen van partners

Hoe hou je je competenties als klinisch psycholoog op peil? Goede vormingen vinden om te voldoen aan je deontologische plicht van permanente vorming is niet zo eenvoudig. VVKP heeft daarom een netwerk uitgebouwd van kwaliteitsvolle vormingspartners. Vaak bieden ze ook interessante kortingen omwille van je VVKP - lidmaatschap. 

Overzicht van vormingen van partners

Permanente vormingen in Vlaanderen

De Vlaamse universiteiten en hogescholen bieden een interessant programma aan van diverse permanente vormingen binnen de diverse onderdelen van de klinische psychologie. We lijsten ze hier voor je op in een handig overzicht.

OVERZICHT VAN PERMANENTE VORMINGEN IN VLAANDEREN