Ledenvoordelen

24-03-21
Tin Siegers

Je lidmaatschap bij VVKP betaalt zichzelf terug. Ontdek hier de vele ledenvoordelen van VVKP!

Tests en publicaties

Blijf "up to date" rond de ontwikkelingen van de klinische psychologie. Je lidmaatschap bij VVKP geeft je recht op korting en verschillende andere acties bij diverse uitgeverijen en tijdschriften.

Ontdek meer over dit ledenvoordeel

Deontologische bijstand

Als lid van de VVKP kan je genieten van deontologische bijstand en ondersteuning in de tuchtprocedures. Zit je met een deontologische vraag?

Contacteer ons

Het grootste netwerk van klinisch psychologen

Samen kunnen we meer, veel meer! Ontdek hoe je VVKP lidmaatschap je toegang geeft tot heel wat netwerkmogelijkheden.

Hoe maak je gebruik van de netwerkmogelijkheden van VVKP?
 

Snel toegang tot alles wat je moet weten!

Wij zorgen dat jij weet wat je moet doen zodat jij je kunt blijven concentreren op je werk als klinisch psycholoog!

Ontdek hoe jouw lidmaatschap ervoor zorgt dat jij als eerste op de hoogte bent!

Ledenvoordelen specifiek voor zelfstandigen

Als zelfstandige gaat u uw handen meer dan vol hebben. VVKP wilt u dan ook zo goed als mogelijk ondersteunen in uw zelfstandige praktijk. Eén van de manieren is u te laten genieten van een aantal bijzondere ledenvoordelen.

Ontdek onze ledenvoordelen voor zelfstandigen

Als VVKP - lid geniet je van interessante kortingen op de diverse vormingsactiviteiten van VVKP en haar partners. Sommige activiteiten zijn zelfs helemaal gratis voor jou als lid!

Ontdek het ledenvoordeel vormingen

Federatie Vrije Beroepen (voordelen lidmaatschap FVB)

Om uw belangen nog beter te kunnen behartigen, is VVKP aangesloten bij de Federatie Vrije Beroepen (FVB). De FVB is de enige overkoepelende vrije beroepsorganisatie actief in Vlaanderen.

Website FVB

Voordeel lidmaatschap FVB

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

Sindskort vormt de Vlaamse Verenging voor Neuropsychologie (VVNP) een onderdeel van VVKP als "Divisie Neuropsychologie"

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.

Voorzieningen

De divisie voorzieningen richt zich naar de vele collega’s die in loondienst in één of andere voorziening werken: algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg,.., noem maar op. De doelstelling van de divisie is om te luisteren naar wat er leeft bij de collega's in loondienst en het bestuur van hieruit te adviseren.

Forensische psychologie

Welkom op de webstek van de divisie Forensische Psychologie. De divisie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische ouderenpsychologie

Deze divisie verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat met ouderenpsychologie te maken heeft.