15-10-20
Koen Lowet

Over het project

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid heeft 5 projecten toegekend om zorgverstrekkers op de eerste lijn betere te connecteren met hun zorgraden. Er zijn 4 projecten specifiek voor een beroepsgroep: apothekers, tandartsen, kinesitherapeuten en verpleegkundigen.

Een 5e project werd toegekend aan een "supercluster" van 6 beroepen: klinisch psychologen, ergotherapeuten, vroedvrouwen, logopedisten, podologen en diëtisten. De VVKP heeft de opdracht aanvaard om dit project te trekken.

Het project bestaat erin om:

  • Elkaars lokale werking te versterken
  • De individuele zorgverstrekkers uit die 6 beroepen dichter bij de zorgraad te krijgen aan de hand van ankerpunten
  • Samenwerking over de 5 projecten heen
  • Samenwerking met de socialekaart.be

 

Versterken van de lokale werking

Deze opdracht hebben we uitgewerkt aan de hand van een reeks webinars:

Webinar 1: Kringwerking, iets voor mij?

Webinar 2: Kringwerking: bewaker van kwaliteit en vorming

Webinar 3: Kringwerking: administratie en communicatie.

Webinar 1: Kringwerking, iets voor mij?

Webinar 2: Kringwerking: bewaker van kwaliteit en vorming

Webinar 3: Kringwerking: administratie en communicatie.

Introductie in de eerstelijnszones en de zorgraden

Samen met de andere 5 projecten werd een webinar georganiseerd samen met minister Wouter Beke, Caroline Verlinden (directeur Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn, VIVEL) en Hilde Deneyer (apotheker, voorzitster Overleg Zelfstandig Zorgverstrekkers).

Je kan de webinar hieronder integraal bekijken met o.a. een getuigenis van onze gedelegeerd bestuurder Koen Lowet, actief in de eerstelijnszone Herkenrode. 

Er werd ook een interessant verslag gemaakt over het webinar door Veerle Caerels, hoodredacteur van De Apotheker.

Naar het verslag

Webinar - Hervorming van de eerstelijnszorg: versterking of versnippering?

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.