Administratieve formaliteiten om het beroep van klinisch psycholoog te mogen uitoefenen