09-02-21
Koen Lowet

De wet op de GGZ - beroepen legt 2 administratieve formaliteiten op die je moet vervullen, wil je het beroep van klinisch psycholoog kunnen uitoefenen in België. Deze formaliteiten sporen met de competenties van de verschillende overheden in dit land.

Het visum

Het visum wordt uitgereikt door de Federale OverheidsDienst Volksgezondheid. Het is je "paspoort" als gezondheidszorgberoep

Lees meer over hoe je je visum kunt aanvragen.

De erkenning

De erkenning wordt uitgereikt door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Het is wettelijk noodzakelijk om het beroep te mogen uitoefenen. 

Lees meer over hoe je je erkenning kunt bekomen

Eerstelijnspsychologie

De Divisie Eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

De Divisie Neuropsychologie verzamelt expertise over de relatie tussen de werking van de hersenen en gedragsfuncties, en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.

Zelfstandige Praktijkvoering

De Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie.

Voorzieningen

De Divisie Voorzieningen adviseert het VVKP-bestuur over de unieke positie van collega’s die in loondienst aan de slag zijn in een voorziening (e.g. algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg).

Forensische Psychologie

De Divisie Forensische Psychologie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische Ouderenpsychologie

De Divisie Klinische Ouderenpsychologie verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat met het brede domein van ouderenpsychologie te maken heeft.