09-02-21
Koen Lowet

De wet op de GGZ - beroepen legt 2 administratieve formaliteiten op die je moet vervullen, wil je het beroep van klinisch psycholoog kunnen uitoefenen in België. Deze formaliteiten sporen met de competenties van de verschillende overheden in dit land.

Het visum

Het visum wordt uitgereikt door de Federale OverheidsDienst Volksgezondheid. Het is je "paspoort" als gezondheidszorgberoep

Lees meer over hoe je je visum kunt aanvragen.

De erkenning

De erkenning wordt uitgereikt door het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid. Het is wettelijk noodzakelijk om het beroep te mogen uitoefenen. 

Lees meer over hoe je je erkenning kunt bekomen

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

Sindskort vormt de Vlaamse Verenging voor Neuropsychologie (VVNP) een onderdeel van VVKP als "Divisie Neuropsychologie"

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.

Voorzieningen

De divisie voorzieningen richt zich naar de vele collega’s die in loondienst in één of andere voorziening werken: algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg,.., noem maar op. De doelstelling van de divisie is om te luisteren naar wat er leeft bij de collega's in loondienst en het bestuur van hieruit te adviseren.

Forensische psychologie

Welkom op de webstek van de divisie Forensische Psychologie. De divisie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische ouderenpsychologie

Deze divisie verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat met ouderenpsychologie te maken heeft.