Klinische psychologie past de kennis die we leren uit de wetenschap van de psychologie toe in de ruimere sector van gezondheidzorg en welzijn. Zo gaan we na wat de invloed is van je eigen gedrag, je denken of je emoties op je mentale, maar ook je fysieke gezondheid. 

In deze overzichtspagina trachten we je alleszins een betere kijk te geven op de wereld van de klinische psychologie. 

In de rubriek "Artikel in de kijker" lichten we telkens een wetenschappelijk artikel uit ons Tijdschrift Klinische Psychologie.

De toegankelijkheid van psychologische interventies is een hot topic, maar er bestaan heel wat misverstanden over. 

Psychologen kennen een bijzondere deontologie, die is cruciaal om hun werk te kunnen doen met hun patiënten.

Klinische psychologie is een wetenschappelijk onderbouwde discipline. Als wetenschappelijke vereniging beschouwen we het dan ook als onze taak om onze leden te informeren over wetenschappelijke richtlijnen. 

Wij zijn psychologen!