Persdossiers over klinische psychologie

We willen bijdragen aan adequate beeldvorming van de klinisch psycholoog en psychologische zorg.

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen is de wetenschappelijke en professionele vereniging van klinisch psychologen in Vlaanderen. Wij vertegenwoordigen meer dan 2200 klinisch psychologen: studenten, onderzoekers en werkende klinisch psychologen, zowel in loondienst als zelfstandig zorgverstrekkers. Wij behoren tot de Belgische Federatie van Psychologen, de European Federation of Psychologist' Associations en de Federatie Vrije Beroepen

Wij nemen het op voor de klinische psychologie als discipline en voor de klinisch psychologen die deze discipline beoefenen. Wij streven ernaar om klinisch psychologen op een autonome en volwaardige manier te laten integreren in onze gezondheidszorg. Op deze manier willen we psychologische zorg toegankelijker maken voor de bevolking en onze gezondheidszorg laten evolueren naar een meer holistische, biopsychosociale benadering.

Lees hier meer over VVKP

Voor journalisten

Wij zijn de gesprekspartner geworden voor de overheid en andere stakeholders om samen beleid te maken wat betreft klinische psychologie, geestelijke gezondheid alsook de ruimere gezondheids- en welzijnszorg. 

  • Voor standpunten van de vereniging kan je steeds terecht bij onze perswoordvoerder.
  • Ben je op zoek naar een expert? Dan zullen wij trachten je in contact te brengen.
  • Hieronder kan je verschillende inhoudelijke dossiers vinden over uiteenlopende topics.
  • Je kan daarnaast ook de meest recente persmededelingen vinden.

Ga naar alle persberichten