Persdossiers over klinische psychologie

Eén van de belangrijkste taken van VVKP is om aan adequate beeldvorming te doen over de klinisch psycholoog en psychologische zorg naar de samenleving toe.

De Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen is de wetenschappelijke en professionele vereniging van klinisch psychologen in Vlaanderen. Wij vertegenwoordigen meer dan 2500 klinisch psychologen: studenten, onderzoekers en werkende klinisch psychologen, zowel in loondienst als zelfstandig zorgverstrekkers. 

Wij behoren tot de Belgische Federatie van Psychologen, de European Federation of Psychologist' Associations en de Federatie Vrije Beroepen

Wij nemen het op voor de klinische psychologie als discipline en voor de klinisch psychologen als beroep die de discipline beoefenen. Wij streven ernaar om klinisch psychologen op een autonome en volwaardige manier te laten integreren in onze gezondheidszorg zodat psychologische interventies beter toegankelijk worden voor de bevolking en onze gezondheidszorg een meer holistische, bio - psycho - sociale koers mag varen in plaats van de dominante biologische benadering in onze geneeskunde.  

Wij zijn de gesprekspartner geworden voor de overheid en andere stakeholders om samen beleid te maken in de ruimere gezondheids - en welzijnszorg.

Klinische psychologie is een brede wetenschap en omhelst diverse sectoren, visies en toepassingen. De VVKP heeft daarom de structuur van de divisies gecreëerd opdat elk aspect van die diversiteit aan bod zou kunnen komen. Leden sluiten aan bij één of meerdere divisies en wisselen kennis en expertise uit onder elkaar. Het VVKP - bestuur moedigt leden actief aan om een divisie op te richten indien men zou vinden dat een bepaalde benadering van de klinische psychologie onvoldoende aan bod zou komen. 

Niet voor niets is het symbool van de VVKP de vlinder (Psyche in het Grieks). De vlinder staat symbool voor de diversiteit in de klinisch psychologie met de wetenschap als centraal element en de kleurrijke vleugels als de diverse toepassingen.

De VVKP bevat een uitgebreid netwerk van specialisten in diverse materies gerelateerd aan de klinische psychologie. Heb je nood aan een expert, dan kan je ons steeds contacteren en zullen we je trachten in verbinding te brengen.

Voor standpunten van de vereniging kan je steeds terecht bij onze perswoordvoerder. Hieronder kan je de dossiers vinden waar we ons mee bezig houden en de meest recente persmededelingen.