29-09-20
Eetexpert

Versterk je kennis rond eetstoornissen

Zorgen over gewicht en vragen over (verstoord) eetgedrag maken deel uit van de psychologenpraktijk, ook bij wie niet expliciet met deze problematieken werkt, en ook bij cliënten die met andere aanmeldingsklachten komen. Dit maakt het voor elke psycholoog relevant om de rugzak aan kennis en vaardigheden te voorzien van enkele handvatten rond preventie, detectie en (vroeg)interventie bij eetproblemen en eetstoornissen. 

In dit dossier starten we met de kenmerken, prevalentie en risicofactoren van eetstoornissen. Vervolgens gaan we in op de basisprincipes bij preventie en behandeling. We vullen aan met vormings- en ondersteuningsmogelijkheden, verdiepende informatie en praktijkmateriaal.
 

De kenmerken van eetstoornissen: van uniek tot transdiagnostisch

Deze pagina schetst een beknopt overzicht van de voornaamste kenmerken van eetstoornissen. Inhoud aangeleverd door Eetexpert, partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid in eet - en gewichtsproblemen. 

Naar de pagina

De cijfers over eetstoornissen: van risicofactor tot diagnose

Deze pagina schetst een kort overzicht van het beschikbare cijfermateriaal over eetstoornissen. Inhoud aangeleverd door Eetexpert, partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor eet - en gewichtsproblemen.

Naar de pagina

De aanpak van eetstoornissen: van preventie tot gespecialiseerde zorg

Op deze pagina kan je een handig overzicht vinden over de aanpak van eetstoornissen. Deze pagina werd aangeleverd door Eetexpert, partnerorganisatie van de Vlaamse overheid in de aanpak van eet - en gewichtsproblemen.

Naar de pagina

Laat je ondersteunen als je werkt met eetstoornissen

Als hulpverlener kan je terecht bij Eetexpert, partnerorganisatie van de Vlaamse overheid rond eet - en gewichtsproblemen.

Meer info

Concrete aanbevelingen of tools bij eetstoornissen

Deze pagina bevat concrete aanbevelingen en handige tools die door klinisch psychologen gebruikt kunnen worden in het werken met eetstoornissen. Deze werden aangeleverd door Eetexpert, partnerorganisatie van de Vlaamse overheid rond eet- en gewichtsproblemen

Naar de aanbevelingen en tools

Referenties dossier eetstoornissen

Deze pagina bevat de wetenschappelijke referenties van het dossier Eetstoornissen, aangeleverd door Eetexpert. 

Naar de referenties

Eerstelijnspsychologie

De Divisie Eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Zelfstandige Praktijkvoering

De Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie.

Voorzieningen

De Divisie Voorzieningen adviseert het VVKP-bestuur over de unieke positie van collega’s die in loondienst aan de slag zijn in een voorziening (e.g. algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg).

Klinische Ouderenpsychologie

De Divisie Klinische Ouderenpsychologie verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat met het brede domein van ouderenpsychologie te maken heeft.