01-08-22
Koen Lowet

In dit dossier bespreken we de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering van 22 april 2019.  Deze wet is één van de grote wetgevende initiatieven met het oog op het hervormen van de verouderde Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen. 

De sokkelwet of ook wel de kwaliteitswet genoemd regelt de aspecten die raken aan de kwaliteit van de zorg.

 

Naar de vereisten inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

 

De sokkelwet regelt tevens de oprichting van een Toezichtscommissie die moet toezien op de naleving van deze wet alsmede de psychische en fysieke geschikt van de zorgverstrekkers. Ze neemt in die zin de rol over van de huidige Provinciaal Geneeskundige Commissies. 

 

Naar de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg

Gedeeltelijke uitrol van de kwaliteitswet

Vanaf 01 januari 2022 treden een aantal bepalingen van de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering al in voege. Eerder communiceerde de minister dat de volledige wet uitgesteld zou worden naar 01.07.2022. Het gaat onder meer over de bepalingen:

  • Diagnostische en therapeutische vrijheid
  • Bekwaamheid en visum
  • Karakterisatie
  • Omkadering
  • Anxiolyse en anesthesie
  • Continuïteit
  • Voorschrift
  • Praktijkinformatie
  • Structuur en organisatie van de praktijkvoering
  • Patiëntendossier 

Lees meer over de impact van de kwaliteitswet op uw praktijk

Eerstelijnspsychologie

De Divisie Eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

De Divisie Neuropsychologie verzamelt expertise over de relatie tussen de werking van de hersenen en gedragsfuncties, en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.

Zelfstandige Praktijkvoering

De Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie.

Voorzieningen

De Divisie Voorzieningen adviseert het VVKP-bestuur over de unieke positie van collega’s die in loondienst aan de slag zijn in een voorziening (e.g. algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg).

Forensische Psychologie

De Divisie Forensische Psychologie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische Ouderenpsychologie

De Divisie Klinische Ouderenpsychologie verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat met het brede domein van ouderenpsychologie te maken heeft.

Psychodiagnostiek

De Divisie Psychodiagnostiek verzamelt expertise over het brede domein van de klinische psychodiagnostiek en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.