29-09-20
Koen Lowet

In dit dossier bespreken we de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering van 22 april 2019. Deze wet is één van de grote wetgevende initiatieven met het oog op het hervormen van de verouderde Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen. 

De sokkelwet regelt de aspecten die raken aan de kwaliteit van de zorg.

Naar de vereisten inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

De sokkelwet regelt tevens de oprichting van een Toezichtscommissie die moet toezien op de naleving van deze wet alsmede de psychische en fysieke geschikt van de zorgverstrekkers. Ze neemt in die zin de rol over van de huidige Provinciaal Geneeskundige Commissies.

Naar de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

Sindskort vormt de Vlaamse Verenging voor Neuropsychologie (VVNP) een onderdeel van VVKP als "Divisie Neuropsychologie"

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.

Psychotherapie

Het zit al even in de pipeline bij VVKP en met alle commotie rond de terugbetalingsregeling lijkt het nu hoog tijd om er ook echt volop mee in gang te schieten : het oprichten van een divisie psychotherapie.

Voorzieningen

De divisie voorzieningen werd speciaal opgericht voor de vele collega's in loondienst in één of andere voorziening: ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg, etc. De doelstelling van de divisie is om te luisteren naar wat er leeft bij de collega's in loondienst en het bestuur van hieruit te adviseren.

Forensische psychologie

Welkom op de webstek van de divisie Forensische Psychologie. De divisie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische ouderenpsychologie

Deze divisie verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat met ouderenpsychologie te maken heeft.