01-08-22
Koen Lowet

In dit dossier bespreken we de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering van 22 april 2019.  Deze wet is één van de grote wetgevende initiatieven met het oog op het hervormen van de verouderde Wet op de Uitoefening van de Gezondheidszorgberoepen. 

De sokkelwet of ook wel de kwaliteitswet genoemd regelt de aspecten die raken aan de kwaliteit van de zorg.

 

Naar de vereisten inzake kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg

 

De sokkelwet regelt tevens de oprichting van een Toezichtscommissie die moet toezien op de naleving van deze wet alsmede de psychische en fysieke geschikt van de zorgverstrekkers. Ze neemt in die zin de rol over van de huidige Provinciaal Geneeskundige Commissies. 

 

Naar de Federale Commissie voor toezicht op de praktijkvoering in de gezondheidszorg

Gedeeltelijke uitrol van de kwaliteitswet

Vanaf 01 januari 2022 treden een aantal bepalingen van de wet op de kwaliteitsvolle praktijkvoering al in voege. Eerder communiceerde de minister dat de volledige wet uitgesteld zou worden naar 01.07.2022. Het gaat onder meer over de bepalingen:

  • Diagnostische en therapeutische vrijheid
  • Bekwaamheid en visum
  • Karakterisatie
  • Omkadering
  • Anxiolyse en anesthesie
  • Continuïteit
  • Voorschrift
  • Praktijkinformatie
  • Structuur en organisatie van de praktijkvoering
  • Patiëntendossier 

Lees meer over de impact van de kwaliteitswet op uw praktijk

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

Sindskort vormt de Vlaamse Verenging voor Neuropsychologie (VVNP) een onderdeel van VVKP als "Divisie Neuropsychologie"

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.

Voorzieningen

De divisie voorzieningen richt zich naar de vele collega’s die in loondienst in één of andere voorziening werken: algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg,.., noem maar op. De doelstelling van de divisie is om te luisteren naar wat er leeft bij de collega's in loondienst en het bestuur van hieruit te adviseren.

Forensische psychologie

Welkom op de webstek van de divisie Forensische Psychologie. De divisie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische ouderenpsychologie

Deze divisie verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat met ouderenpsychologie te maken heeft.

Psychodiagnostiek

De Divisie Psychodiagnostiek verzamelt expertise over het brede domein van de klinische psychodiagnostiek en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.