Webinar: Samenwerkingsverbanden als zelfstandig psycholoog - door Tom De Gendt

Algemene klinische psychologie

Data van dit evenement

19.00-21.00

Op regelmatige basis krijgen we binnen de VVKP vragen over samenwerkingscontracten van zelfstandige psychologen.  In tegenstelling tot andere vrije beroepen is het voor klinisch psychologen niet verplicht om samenwerkingsverbanden voor te leggen aan de psychologencommissie of een ander officieel orgaan.  Dit betekent niet dat om het even welke bepaling mag opgenomen worden in een contract.  

 

In dit webinar zal Tom De Gendt, advocaat gespecialiseerd in gezondheidsrecht en bestuursrecht, ons inleiden in de algemene juridische principes in het samenwerken in de GGZ.  Dit is interessant voor zowel praktijkhouders als voor psychologen die wensen in te stappen in een samenwerkingsverband.  Een aantal Good Practices worden voorgesteld en zelfs de conventie eerstelijnspsychologische zorg wordt onder de loep genomen.  Je krijgt een antwoord op vragen zoals:

 

  • Hoe blijf je uit de valkuil van schijnzelfstandigheid?  Welke verplichtingen kunnen mij opgelegd worden bv. aantal te presteren uren, minimum aantal jaren engagement, aanwezigheid op teamvergadering?  Kan mij een boete aangerekend worden als ik niet voldoe aan deze verplichtingen?
  • Hoe wordt de dienstverlening van de praktijkhouder geregeld?  Mag een praktijkhouder bijvoorbeeld commissie aanreken op mijn prestaties?
  • Hoe legitiem is een niet-concurrentiebeding? 
  • Wie is eigenaar van de opgestarte dossiers?  Als ik de praktijk verlaat, mag ik dan mijn lopende dossiers meenemen naar mijn nieuwe praktijk?
  • Hoe kan je als praktijkhouder de balans vinden tussen kwaliteitsbewaking en het vrijwaren van de autonomie van de medewerkers?
  • En nog zoveel meer...

 

Inschrijven