21-01-21
Bart Jansen
Koen Lowet
Patrick Engelhardt

Wat is de Psychologencommissie?

De Psychologencommissie is een onafhankelijke, publieke instantie op federaal niveau. Zij beschermt de cliënten van psychologen door te waken over:

  • dat niemand de titel van psycholoog gebruikt die geen houder is van een diploma licentiaat of master in de psychologie
  • het deontologisch gedrag van de bij haar geregistreerde psychologen

Inschrijven is wettelijk verplicht voor wie de titel van psycholoog wilt dragen, maar niet voor het uitoefenen van het beroep van klinisch psycholoog. 

De Psychologencommissie is dus geen orgaan om psychologen te verenigen of om de belangen van psychologen te behartigen. Integendeel, zij is er om de cliënten van psychologen te beschermen. 

Door inschrijving laat je dus blijken dat je je duidelijk als klinisch psycholoog kenbaar maakt (titel) en dat je de Psychologencommissie erkend als wettelijke instantie die de deontologie bewaakt en dat je je aan deze regels onderwerpt.

Meer info over de Psychologencommissie

Tuchtprocedures voor klinisch psychologen: de geschiedenis, de huidige stand van zaken en de gewenste evoluties

Collega's Bart Jansen, voorzitter van de divisie voorzieningen, Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder en Patrick Engelhardt, voorzitter schreven een artikel over de evolutie van het tuchtrecht voor klinisch psychologen om het standpunt van VVKP te kaderen.

Naar het artikel

Moet ik mij nog inschrijven bij de Psychologencommissie als klinisch psycholoog?

Op dit moment is het beste advies dat we kunnen geven: ja, als u de titel van klinisch psycholoog wenst te dragen. Neen, om het beroep van klinisch psycholoog uit te oefenen.

Hoe zien wij de toekomst van de Psychologencommissie?

Brief Minister van volksgezondheid

Reactie Minister De Block op foutieve informatie van de Psychologencommissie

Parlementaire vraag + antwoord aan minister De Block

Vraag en antwoord met betrekking tot al dan niet inschrijven bij de Psychologencommissie

Naar aanleiding van de VVKP - communicatie over het wegvallen van de wettelijke verplichting om je nog in te schrijven bij de Psychologencommissie, ontvingen we een aantal brieven. Het bestuur ontwikkelde daarop deze "Vraag en antwoord" pagina.

Vraag en antwoord

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.

Voorzieningen

De divisie voorzieningen richt zich naar de vele collega’s die in loondienst in één of andere voorziening werken: algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg,.., noem maar op. De doelstelling van de divisie is om te luisteren naar wat er leeft bij de collega's in loondienst en het bestuur van hieruit te adviseren.