Hoe wordt het tarief van een psycholoog bepaald?

09-10-19
Koen Lowet

Vrij beroep

De psycholoog is een vrij beroep. Dit betekent dat de psycholoog in hoofdzaak intellectuele prestaties verricht, waarvoor een grondige en permanente vorming vereist is. De persoon is persoonlijk verantwoordelijk voor de diensten die hij verleent en hij verleent deze op onafhankelijke wijze. Tot slot is de psycholoog gebonden tot een deontologische code.

Eén van de aspecten verbonden aan een vrij beroep is dat het de psycholoog vrij staat om zelf zijn tarief te bepalen. De tarieven van psychologen variëren dan ook, afhankelijk van de sectoren waarin ze actief zijn, hoe gespecialiseerd ze zijn of hoeveel ervaring ze hebben. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld de honoraria in strafzaken

Bepaling van het tarief

Psychologen bepalen hun tarief in overeenstemming met de kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van een activiteit en de tijd die ze nodig hebben om deze activiteit voor te bereiden, uit te voeren en een eventuele rapportage te voeren.

De zelfstandig psychologen hebben een vrij tarief en vragen dus in principe wat ze willen. In de praktijk betekent dat ze aan erg lage tarieven werken (ongeveer de helft van hun Nederlandse collega's) om bereikbaar te blijven voor de bevolking. Dit heeft dan echter weer als gevolg dat er maar weinig voltijdse psychologenpraktijken zijn, waardoor er ook daar wachtlijsten ontstaan. 

In een klassiek systeem van betaling per prestatie heeft de psycholoog een vergoeding van minstens 75 € nodig om zijn praktijk voltijds open te kunnen houden. 

Lees meer over de voorstellen van VVKP over hoe psychologische zorg het beste gefinancierd zou worden

Welke kosten kunnen psychologen dan hebben?

Naast de traditionele kosten zoals huisvesting, sociale zekerheid, nutsvoorzieningen ed. hebben psychologen ook een aantal unieke kosten. Een belangrijke kostenplaats is bijvoorbeeld het psychodiagnostisch materiaal wat de psycholoog nodig heeft om zijn onderzoek te doen. Zo kost een intelligentie – onderzoek al gauw 2000 euro. Bovendien dient dit materiaal om de zoveel jaar vernieuwd te worden om te vermijden dat de normeringsgroepen verouderen.

Een andere belangrijke kostenplaats is de permanente vorming. De psychologie is nog een relatief jonge wetenschap. Om alle evoluties te kunnen blijven volgen dient de psycholoog zich voortdurend bij te scholen. Wij zijn hiertoe verplicht door onze deontologische code.

Tot slot kennen een aantal specialisaties binnen de psychologie hun eigen specifieke kosten. Zo investeren gezondheidspsychologen en neuropsychologen heel wat in high – tech apparatuur om hun werk goed te kunnen doen.

De (on)zichtbare tijd voor een consult

De “prestatie” van een psycholoog is niet beperkt tot de tijdsduur van een consultatie. Veel meer nog dan andere prestaties in de gezondheidszorg is de onzichtbare voorbereiding van een psychologisch consult. Het is net tijdens die voorbereiding dat de psycholoog zijn wetenschappelijke kennis zal aanwenden om het consult voor te bereiden ten behoeve van zijn cliënt.

Een psychologisch consult kan sterk wisselen in tijdsduur. Zo kan een psychodiagnostisch onderzoek gerust meerdere uren omvatten, terwijl een crisisinterventie soms maar een half uurtje omvat. Consulten vinden plaats op individuele basis, met koppels, groepen of soms zelfs hele organisaties.

Na het consult speelt zich echter opnieuw een intellectueel proces af. De psycholoog gaat dan na of de inhoud van het gesprek overeenstemt met de voorbereiding ervan. Klopt het verloop van het gesprek met de ideeën die de psycholoog had over zijn cliënt? Op basis hiervan zal de psycholoog zijn handelingsplan bijsturen. Op die manier kan de psycholoog gemakkelijk 2 uur aan het werk zijn voor een consult van 1 uur.

Hoe bepaal ik als psycholoog mijn tarief?

VVKP - leden vinden in hun ledenprofiel interessante documentatie over hoe ze een tarief kunnen bepalen.

Naar mijn ledenprofiel

Eerstelijnspsychologie

De Divisie Eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

De Divisie Neuropsychologie verzamelt expertise over de relatie tussen de werking van de hersenen en gedragsfuncties, en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.

Zelfstandige Praktijkvoering

De Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie.

Forensische Psychologie

De Divisie Forensische Psychologie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische Ouderenpsychologie

De Divisie Klinische Ouderenpsychologie verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat met het brede domein van ouderenpsychologie te maken heeft.

Psychodiagnostiek

De Divisie Psychodiagnostiek verzamelt expertise over het brede domein van de klinische psychodiagnostiek en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.