26-01-21
Koen Lowet

Op 10 jui 2016 keurde de kamer onder luid applaus de wet op de GGZ - beroepen goed. Deze was een herwerking van een al eerder gestemde wet in 2014, de wet Muylle. We bespreken de diverse onderdelen

Onderdelen van de wet

Naar het luik klinische psychologie

Naar het luik psychotherapie

Naar het Arrest Grondwettelijk Hof

Erkenning psychologisch consulent als ondersteunend GGZ - beroep

Uitvoeringsbesluiten van de wet

Naar het KB dat de klinische stage omzet

Hoe vraag ik een visum aan?

Adviezen Federale Raad GGZ - beroepen

Erkenningscriteria voor de professionelen, stagesupervisoren en –diensten voor de Klinisch Psycholoog als gezondheidszorgberoep

Uitoefening van de psychotherapie

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

Sindskort vormt de Vlaamse Verenging voor Neuropsychologie (VVNP) een onderdeel van VVKP als "Divisie Neuropsychologie"

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.

Voorzieningen

De divisie voorzieningen richt zich naar de vele collega’s die in loondienst in één of andere voorziening werken: algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg,.., noem maar op. De doelstelling van de divisie is om te luisteren naar wat er leeft bij de collega's in loondienst en het bestuur van hieruit te adviseren.

Forensische psychologie

Welkom op de webstek van de divisie Forensische Psychologie. De divisie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische ouderenpsychologie

Deze divisie verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat met ouderenpsychologie te maken heeft.