26-01-21
Koen Lowet

Op 10 jui 2016 keurde de kamer onder luid applaus de wet op de GGZ - beroepen goed. Deze was een herwerking van een al eerder gestemde wet in 2014, de wet Muylle. We bespreken de diverse onderdelen

Onderdelen van de wet

Naar het luik klinische psychologie

Naar het luik psychotherapie

Naar het Arrest Grondwettelijk Hof

Erkenning psychologisch consulent als ondersteunend GGZ - beroep

Uitvoeringsbesluiten van de wet

Naar het KB dat de klinische stage omzet

Hoe vraag ik een visum aan?

Adviezen Federale Raad GGZ - beroepen

Erkenningscriteria voor de professionelen, stagesupervisoren en –diensten voor de Klinisch Psycholoog als gezondheidszorgberoep

Uitoefening van de psychotherapie

Eerstelijnspsychologie

De Divisie Eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

De Divisie Neuropsychologie verzamelt expertise over de relatie tussen de werking van de hersenen en gedragsfuncties, en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.

Zelfstandige Praktijkvoering

De Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie.

Voorzieningen

De Divisie Voorzieningen adviseert het VVKP-bestuur over de unieke positie van collega’s die in loondienst aan de slag zijn in een voorziening (e.g. algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg).

Forensische Psychologie

De Divisie Forensische Psychologie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische Ouderenpsychologie

De Divisie Klinische Ouderenpsychologie verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat met het brede domein van ouderenpsychologie te maken heeft.