Dossiers

VVKP bundelt haar kennis binnen verschillende thematische dossiers. Op deze pagina geven we je een overzicht van de voornaamste dossiers waar we als vereniging mee bezig zijn. 

Sommige dossiers zijn inhoudelijk verbonden aan één of meerdere van onze divisies. Je kan deze zoeken door de betreffende divisies aan te vinken. Je kan ook gebruik maken van de zoekfunctie om gericht meer informatie te vinden over het dossier waar je naar op zoek bent.

Kan je bepaalde informatie niet terugvinden? Neem dan gerust contact met ons op!

Ebpracticenet

01-12-23
Steven Joris

Dit dossier bundelt evidence-based richtlijnen, meetinstrumenten en allerlei andere informatie die ontwikkeld is door Ebpracticenet en relevant is voor klinisch psychologen.

Psychofarmaca

21-11-23
Steven Joris

Dit dossier bundelt alle info over de campagne van de FOD Volksgezondheid over het gebruik van psychofarmaca.

Project slaap

31-08-23
Ellen Excelmans

Dit dossier bundelt alle informatie over het implementatieproject van de richtlijn voor de aanpak van slaapklachten en slapeloosheid in de eerste lijn.

De professionele praktijk (GPP)

27-07-23
Koen Lowet

Dit dossier bundelt alle info over de gesuperviseerde professionele stage die noodzakelijk is om de erkenning te bekomen om de klinische psychologie te mogen beoefenen, zoals voorzien in de wet op de geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Psy4psy

10-07-23
Ellen Excelmans

Dit dossier bundelt alle info rond Psy4Psy, een project met de steun van het fonds dr. Daniël De Coninck, beheerd door de Koning Boudewijn Stichting, om meer aandacht te geven aan (zelf)zorg voor psychologen die het moeilijk hebben in de uitoefening van hun beroep.

VVKP behartigt uw belangen!

28-03-23
VVKP

Dit dossier geeft beter weer hoe we als beroepsvereniging de belangen van de klinisch psycholoog verdedigen, ongeacht waar deze actief is en onder welk statuut (als zorgverstrekker, docent, onderzoeker, beleidsmedewerker, …).

Elektronisch patiëntendossier

06-03-23
Ellen Excelmans

Dit dossier bundelt alle info over het elektronisch patiëntendossier (EPD) waarover elke gezondheidszorgberoeper dient te beschikken, zoals voorzien in de kwaliteitswet.

Financiering psychologische zorg

06-12-22
Koen Lowet

Dit dossier bundelt alle info rond de verschillende financieringsmogelijkheden die er zijn voor psychologische zorg in België. Vanuit VVKP werken we hard aan om onze zorg toegankelijker te maken voor iedereen.

Financiering psychologische zorg via netwerken en eerstelijnszones

04-11-22
Koen Lowet

Dit dossier bundelt alle informatie over de nieuwe RIZIV-conventie betreffende de financiering van psychologische zorg via netwerken en lokale samenwerkingsverbanden.