Elektronisch patiëntendossier

06-03-23
Ellen Excelmans

Kwaliteitswet

De kwaliteitswet stelt dat elke gezondheidszorgberoeper een patiëntendossier moet bijhouden.  Dit dient elektronisch te zijn vanaf een nader te bepalen datum.  Op dit moment is er dus voor klinisch psychologen nog geen verplichting om een elektronisch patiëntendossier (EPD) bij te houden.  Hiervoor is eerst een KB nodig.  Er is dus geen haast om over te schakelen naar een elektronisch patiëntendossier.  Het staat je echter vrij om al te starten met een elektronisch dossier. 

Er zijn verschillende softwarepakketten op de markt.  We kunnen geen uitspraak maken over welk pakket de voorkeur geniet.  Veel hangt af van de persoonlijke voorkeur.  Wel willen we een overzicht geven van de functionaliteiten van enkele courante softwarepakketten zodat jullie een weloverwogen keuze kunnen maken.

Meer info over de kwaliteitswet

Vereisten voor elektronisch dossier

De kwaliteitswet stelt enkele minimale vereisten voor het elektronisch patiëntendossier (EPD).  Eerst en vooral dient informatie op een veilige manier bewaard te worden.  Dit betekent dat het dossier versleuteld bewaard wordt.  De bewaartermijn bedraagt minimaal 30 jaar en maximaal 50 jaar na het laatste patiëntencontact.  Dit zijn behoorlijke termijnen   Check bij de leverancier of deze termijnen gegarandeerd kunnen worden.  Tot slot bepaalt de kwaliteitswet ook welke gegevens een patiëntendossier minimaal moet bevatten.  Een gedetailleerd overzicht vind je via onderstaande link.

Minimale inhoud patiëntendossier

Enkele softwareprogramma's gewikt en gewogen

Strikt genomen is een EPD een beveiligd archief.  Je hebt dus enkel een archieffunctie nodig die GDPR proof is.  De meeste softwarepakketten bieden echter heel wat andere functionaliteiten aan.  Je keuze zal bijgevolg bepaald worden op basis van de functionaliteiten die je nodig hebt in jouw praktijk.  Omwille van het gebruiksgemak raden we een geïntegreerd platform aan: een platform dat alle functionaliteiten combineert zodat jij én je cliënten niet steeds moeten inloggen in een apart platform (met elk een ander paswoord). 

   QIT online   Innopsy   Crossuite   Mediris multi 
Archief x x x x
Sjablonen x x x x
Integratie eID   x x x
Integratie eHealth (x) x x x
Communicatie eBox (x) x x x
Dossier delen in groep x x x x
Agenda x x x xx
Facturatie 3e betaler     (xx) (xx)
Boekhouding x   x xx
Cliëntenplatform x x xx  
Online afspraken boeken     xx  
Digitaal testen x xx    
 Online behandelmodules  x xx    
GDPR-proof x x x x

 Standaardprijs voor een onbeperkt aantal dossiers excl. BTW  (jaarbasis)

390 € 552 € 480 €  200 €
Prijs met VVKP-voordeel 331,5 €     140 €

 

x = functionaliteiten inbegrepen in de standaardprijs

(x) en (xx) = functionaliteiten die in de toekomst zullen ontwikkeld worden

xx = add-ons: functionaliteiten waarvoor je extra moet betalen bovenop de standaardprijs; raadpleeg de leverancier voor een gedetailleerde offerte

Gedeeld dossier?

Een elektronisch patiëntendossier wordt soms gezien als een gedeeld dossier.  Dit klopt niet.  Een dossier is gekoppeld aan één welbepaalde klinisch psycholoog.  Informatie kan niet zomaar gedeeld worden met andere zorgverstrekkers; ook niet binnen een groepspraktijk. 

Informatie mag enkel gedeeld worden met andere zorgverstrekkers die een (behandel)relatie hebben met de cliënt.  Bovendien kan niet om het even welke informatie gedeeld worden.  Enkel die informatie die nuttig of noodzakelijk is om de diagnose of de behandeling voort te zetten of te vervolledigen, mag gedeeld worden.  

Meer info over het gedeeld beroepsgeheim van klinisch psychologen

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.