Elektronisch patiëntendossier

Dit dossier bundelt alle info over het elektronisch patiëntendossier (EPD) waarover elke gezondheidszorgberoeper dient te beschikken, zoals voorzien in de kwaliteitswet.