De permanente vormingen georganiseerd door de Vlaamse universiteiten en hogescholen worden hieronder opgelijst. Deze vormingen hebben zich de afgelopen jaren getoond als een belangrijke meerwaarde bovenop de basisopleiding klinische psychologie. 

Postgraduaat Opleiding in de Integratieve Psychotherapie. Optie volwassenen.

De opleiding is integratief. Kennis, inzichten, therapeutische vaardigheden en therapeutische behandelwijzen vanuit de 4 hoofdstromingen — vooral de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie en de cognitieve gedragstherapie, in mindere mate de psychoanalytische therapie en de systeemtherapie — worden aangeboden en geïntegreerd in de psychotherapeutische werkwijze.

Interesse?

Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken en Campus Duffel
Start oktober 2022 tot juni 2026

Jaaropleiding tot Supervisor voor Psychotherapeutische zorg en Klinisch-Psychologische behandeling 2022-2023, georganiseerd door de Universiteit Antwerpen

Deze jaaropleiding staat open voor alle supervisoren/psychotherapeuten die supervisie geven in een geestelijke gezondheidszorgberoep.

Interesse?

Universiteit Antwerpen, Campus Duffel of Campus Wilrijk
2022 - 2023
2000 euro (seminaries en supervisies) Betaling met KMO portefeuille mogelijk

Eerstelijnspsychologische Zorg

Ben je als klinisch psycholoog of klinisch orthopedagoog werkzaam in de eerste lijn (eigen praktijk, CLB, groepspraktijk, school, ziekenhuis, 1G1P, OCMW, ... )?

Dan is de Permanente Vorming Eerstelijnspsychologische Zorg misschien wel iets voor jou!

Interesse?

Op locatie en online
juni 2023 en oktober 2023
400€

PEV Psychotraumatherapie

Dit is een wetenschappelijk onderbouwde en integratieve psychotrauma-opleiding voor psychologen, pedagogen, psychiaters en psychotherapeuten die in hun hulpverleningspraktijk met psychotrauma werken, in welke concrete context dan ook.

Interesse?

Praxis P Leuven
2023 - 2025
2800 €

Getuigschrift psycho - oncologie

Ben je psycholoog of heb je een andere master in de gezondheidswetenschappen? Werk je al met mensen met kanker of heb je interesse om dit in de toekomst te doen? Dan is de permanente vorming 'psycho-oncologie' iets voor jou!

Interesse?

KU Leuven
Academiejaar 2023 - 2024
1800 € per academiejaar + supervisiekosten

Permanente vorming Seksuologie

Een opleiding aan hulpverlener, bouwend op hun bestaande
vaardigheden en kennis, die tracht om de theorie en in het bijzonder de praktijk van de seksuologie aan te leren en te ontwikkelen.

Interesse?

Gent
2020 - 2022
2000 €
Deadline voor inschrijving

Postgraduaat systeemcounseling

Het tweejarige postgraduaat systeemcounseling leidt hulpverleners op in de systemische en contextgerichte begeleiding van individuen, koppels, gezinnen, families en groepen die ondersteuning willen voor psychosociale problemen.

Interesse?

Thomas More Antwerpen - campus Sanderus
Te bepalen
1800 €

Postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie: kinderen en jongeren

Deze opleiding kiest resoluut voor een ervaringsgerichte aanpak. In de cliëntgericht-experiëntiële benadering staat het contact maken met de eigen onderliggende ervaringsstroom en daar symbolisering voor vinden centraal.

Interesse?

Kortrijk KULAK campus
Academiejaar 2020 - 2021
2500 euro
Deadline voor inschrijving

Postgraduaat in de psychodynamische kinderpsychotherapie

Deze vierjarige psychotherapie-opleiding biedt zowel een grondige theoretische verdieping als een gediversifieerde praktische vorming vanuit het actuele psychodynamisch en ontwikkelingsgericht denkkader. De opleiding zet in op twee grote sporen, met name kinderpsychotherapie en begeleiding van ouders en context; en dit in kortdurende interventies en psychotherapie met grotere continuïteit.

Interesse?

Praxis P Leuven
2020 - 2021
2500 €
Deadline voor inschrijving

Permanente vorming Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met kinderen, jongeren en gezinnen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief

In het specifieke denkkader van de psychoanalytische theorie leren de deelnemers de onderliggende conflicten en structuur van de aangebrachte klachten te begrijpen binnen de ruimere identiteitsontwikkeling en de verhouding ten opzichte van de ouders en/of andere autoriteitsfiguren,
op grond waarvan een daarbij passende therapeutische context aangeboden kan worden binnen het kader van een psychoanalytische ethiek.

Interesse?

Gent
Te bepalen
2138,30 €

Postgraduaat gedragscounseling

Het tweejarige postgraduaat gedragscounseling leidt professionals op in de psychosociale begeleiding binnen een gedragstherapeutisch kader en bereidt hulpverleners voor op de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen die psychosociale problemen ervaren in het dagelijks leven.

Interesse?

Thomas More Antwerpen - campus Sanderus
Te bepalen
1800 €

Postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie: volwassenen

Praktische en theoretische vorming in cliëntgerichte psychotherapie (met opties emotion-focused therapy en existentiële therapie) om in verschillende settings deskundig te kunnen bijdragen tot het verminderen of opheffen van psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen, en het kunnen ondersteunen en bevorderen van persoonlijke groei, emotioneel en existentieel welzijn.

Interesse?

Praxis P Leuven
2019 - 2020
2500 €
Deadline voor inschrijving

Postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie

De doelstelling van de Postgraduaat opleiding Psychoanalytische Therapie is het vormen van specialisten in de verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie: individuele en groepspsychotherapie,
partner– en gezinstherapie, zowel binnen ambulant als residentieel kader.

Interesse?

KULeuven
2020 - 2021
2500 €

Permanente vorming Psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vanuit Freudiaans-Lacaniaans perspectief

Het PEV psychoanalytische therapie en psychoanalyse met volwassenen vormt deskundigen die in staat zijn psychische moeilijkheden of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten te verminderen of op te heffen binnen het kader van de psychoanalytische ethiek.

Interesse?

Gent
Te bepalen
2138,30 €

Getuigschrift counseling in existentieel welzijn

‘Mens-zijn’ kan belicht worden vanuit verschillende bestaanscontexten: je fysieke en materiële wereld; je relaties met anderen; je innerlijk leven; het universele of wat jou als individu overstijgt. Het existentiële uitgangspunt erkent dat je leven een gegeven is.

Interesse?

Online
2020 - 2021
1500 €
Deadline voor inschrijving

ABFT LEVEL 1: INTRODUCTIEWORKSHOP

Attachment Based Family Therapy (ABFT) is een kortdurende, systeemtherapeutische interventie waarin jongeren en hun ouders een verbindend traject doorlopen om samen sterker te staan in het omgaan met uitdagingen en problemen. 

Interesse?

Mortsel, Blended, Leuven
2022
750 euro (betaling via KMO-portefeuille mogelijk)

Basiscursus Rorschachtest

In de Basiscursus Rorschachtest die door gaat op 4 en 18 februari, 11 en 25 maart 2022 kan kennis gemaakt worden met de beginselen in de afname, scoring en interpretatie volgens het Rorschach Performance Assessment System (R-PAS). 

Interesse?

Hotel Central (Golden Tulip Hotel), 's-Hertogenbosch (NL)
4 en 18 februari, 11 en 25 maart 2022
€700 voor leden NVVR en VVKP en €750 voor niet-leden (inclusief documentatie, lunch en koffie)
Deadline voor inschrijving

Gedragstherapie bij kinderen en jongeren in context

Een permanente vorming met getuigschrift voor zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie in de assessment en behandeling van psychologische problemen bij kinderen en jongeren in hun context.

Interesse?

Leuven
Start september 2023 (tot juni 2027)
2800€ per opleidingsjaar
Deadline voor inschrijving

Getuigschrift Psycho-oncologie

Deze vorming reikt de nodige kennis en vaardigheden aan om mensen met kanker en hun familieleden te begeleiden doorheen het ganse ziekteproces en om hiertoe samen te werken binnen de multidisciplinaire teams in de verschillende medische settings.

Interesse?

KU Leuven
Start oktober 2023
1800 € per academiejaar + supervisiekosten

INTERUNIVERSITAIRE STUDIENAMIDDAG: BROERS EN ZUSSEN

Door de wet van 20 mei 2021 tot wijziging van het oud Burgerlijk Wetboek betreffende de persoonlijke banden tussen broers en zussen krijgen broers en zussen (biologisch en anderszins) het recht om met elkaar persoonlijk contact te onderhouden, wat ook betekent dat zij in beginsel niet gescheiden mogen worden na scheiding van de ouders of bij een plaatsing, en in beginsel dezelfde voogd krijgen. Die nieuwe regels roepen talrijke vragen op. Om deze en andere vragen te beantwoorden, organiseert de Vereniging voor Familierecht (V.Fam.) een interuniversitaire studienamiddag.

Interesse?

Tiensestraat 41, 3000 Leuven; online
22 oktober 2021
95 euro

Lessen in de psychologie voor de samenleving (LIPS)

In tien lessen proberen wetenschappers de brug te slaan tussen psychologische basisdisciplines en relevante praktijkproblemen. Complexe problemen, die voortvloeien uit situaties in het echte leven, worden met een open blik vanuit psychologisch standpunt aanschouwd. Hoe kunnen we hiermee omgaan? Wat leren we uit onderzoeksresultaten en hoe passen we dit toe op praktijksituaties? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van het onderzoek? Welk vervolgonderzoek is nodig / wenselijk?

Interesse?

Livestream of Parthenonzaal (Erasmusplein 2, Leuven)
februari-mei 2022
Gratis

Opleidingsaanbod: Leuven Mindfulness Centre (LMC)

Het Leuven Mindfulness Centre stimuleert  innovatief en hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek naar mindfulness en ontwikkelt op mindfulness gebaseerde interventies voor diverse contexten en doelgroepen. Dit voorjaar organiseren ze samen met PPW Continuo een lezing voor het brede publiek en twee opleidingen voor mindfulness trainers. Bekijk hier het aanbod.

Interesse?

KU Leuven
2022
Trainersopleiding: 450 euro en Mindfulness Frame: 100 euro

Permanente Vorming ‘Geweldloos Verzet'

U bent klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, pedagoog of kinder- en jeugdpsychiater (in opleiding) en bent actief in de klinische praktijk. U wenst geweldloos verzet te implementeren en op maat toe te passen in uw praktijk of in de voorziening waar u werkt. U wil tot een correcte indicatiestelling komen, kritisch en genuanceerd effecten van uw behandeling evalueren en linken leggen tussen geweldloos verzet en andere denkkaders. Dan is deze opleiding gepast voor u!

Interesse?

Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus Faculteit: Psychologie en Educatiewetenschappen
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1300€

Positieve psychologie

Postgraduaat verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie in samenwerking met de opleiding Logopedie en Audiologie

Interesse?

Antwerpen - Campus Sanderus
Academiejaar 2021-2022 en academiejaar 2022-2023
€1400 per academiejaar

Postgraduaat 'Partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie'

Tijdens deze vier jaar durende vorming wordt u opgeleid tot een systemisch geschoolde psychotherapeut die streeft naar een evidence-based praktijk van partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie en aandacht heeft voor de best passende therapie voor elke cliënt en zijn context.  Hierbij wordt er, binnen de therapie, aandacht besteed aan de krachten, hulpbronnen en relaties van het ganse (cliënt)systeem.

Interesse?

De Rode Bol, Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent
Start september 2023
2500€ per academiejaar
Deadline voor inschrijving

Postgraduaat gedragstherapie: volwassenen

Het postgraduaat in de gedragstherapie volwassenen beoogt de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie met (adolescenten en) volwassenen, het systematisch analyseren van problemen en het selecteren en aanwenden van gedragstherapeutische methoden en technieken om effectieve hulp te bieden. Er bestaat een aparte opleiding gericht op het werken met kinderen (en adolescenten).

Interesse?

KU Leuven
Vanaf september 2022
2500 euro per jaar
Deadline voor inschrijving

Postgraduaat in de cliëntgerichte psychotherapie: kinderen en jongeren (Kortrijk)

Het postgraduaat cliëntgerichte psychotherapie: kinderen en jongeren is een grondige praktische en theoretische vorming, waarbij de gevoels- en belevingswereld van kinderen, jongeren en hun context centraal staan. Deze vierjarige opleiding is wetenschappelijk onderbouwd op grond van de nieuwste inzichten uit de cliëntgericht-experiëntiële therapie, de emotion-focused therapy, de gestalt therapie en het narratieve systeemdenken. Het beoogt deskundigen te vormen die in staat zijn psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten in verschillende settings te verminderen of op te heffen. Daarnaast wil deze opleiding oog hebben voor het bevorderen van groei en weerbaarheid.

Interesse?

KULAK Kortrijk
2020-2024
2935 euro per jaar (incl. kosten leertherapieweekends)

Postgraduaat in de relatie-, gezins- en systeempsychotherapie (Leuven) 2022-2023

Deze postgraduaatopleiding vormt je tot relatie-, gezins-, en systeempsychotherapeut. Het is een opleiding van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven die door Context, het centrum voor relatie- en gezinstherapie van het UPC KU Leuven, wordt verzorgd. De postgraduaatopleiding beantwoordt aan de normen van de Belgische Vereniging van Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie.

Interesse?

UPC KU Leuven, Kortenberg
2022 - 2023
2500 euro per jaar
Deadline voor inschrijving

Postgraduaat Perinatale psychologie

Met het nieuwe postgraduaat Perinatale psychologie willen we psychologen, psychologisch consulenten en psychiaters (in opleiding) expert maken in de perinatale thema’s.  Het postgraduaat focust zich op de preventie, detectie, diagnostiek en behandeling van perinatale psychologische problemen en stoornissen en het effect hiervan op (aanstaande) ouders en kinderen, dit aan de hand van een breed scala aan ondersteunende en preventieve technieken. 

Interesse?

Thomas More Antwerpen - campus Sanderus
26 september 2022

Psychologische interventies: permanente vorming met getuigschrift

Via een stage in PraxisP, het Praktijkcentrum Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, of een andere setting waar psychologische assessment en interventies worden toegepast, kunnen houders van een diploma van master/licentiaat in de psychologie of pedagogische wetenschappen gedurende één academiejaar (36 weken) ervaring opdoen in het domein van de psychologische assessment en interventies. Deze assessment en interventies kunnen gesitueerd zijn in het kader van wetenschappelijk onderzoek en/of in het kader van consultaties. De stage gebeurt steeds onder supervisie van een lid van het zelfstandig academisch personeel (ZAP) van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.

Interesse?

1.100 euro
Deadline voor inschrijving

PVG PRAKTIJKGERICHTE SPORTPSYCHOLOGIE

In de sportwereld is er een toenemende erkenning van de impact van de mentale factoren op het prestatieniveau. De opleiding 'Getuigschrift Praktijkgerichte Sportpsychologie' werd opgericht door prof. em. Bert De Cuyper in 2012 om in te spelen op deze realiteit door psychologen voor te bereiden op een professionele rol als sportpsycholoog. De sportpsycholoog functioneert als mentale trainer wanneer de typische problemen van de topsport de prestaties van sporters (individuen en thema's) negatief beïnvloeden.

Interesse?

Leuven
september 2022 - mei 2022
€ 4500  - KMO-portefeuille mogelijk
Deadline voor inschrijving

Transculturele geestelijke gezondheidszorg

In deze interfacultaire opleiding verwerf je een grondig inzicht in actuele visies en methodieken in transculturele geestelijke gezondheidszorg en concrete vaardigheden voor het vormgeven aan adequate cultuur responsieve zorg.

Interesse?

2800€
Deadline voor inschrijving

Nog geen lid van VVKP?

Investeren in je beroepsvereniging is investeren in je eigen professionele ontwikkeling! Dat is gewoon slim!

Een duidelijke spreekbuis die opkomt voor jouw belangen en die van je cliënten
Kortingen op vormingen, publicaties en abonnementen
Gratis Tijdschrift voor Klinische Psychologie
Gratis advies rond alle thema's die het beroep aanbelangen
Gratis opname in De verwijslijst van de Vlaamse Klinisch Psychologen
Als eerste op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de klinische psychologie
Automatisch lid van BFP en EFPA
Lokale verankering dankzij de VVKP - kringen