De permanente vormingen georganiseerd door de Vlaamse universiteiten en hogescholen worden hieronder opgelijst. Deze vormingen hebben zich de afgelopen jaren getoond als een belangrijke meerwaarde bovenop de basisopleiding klinische psychologie. 

Postgraduaat Opleiding in de Integratieve Psychotherapie. Optie volwassenen.

De opleiding is integratief. Kennis, inzichten, therapeutische vaardigheden en therapeutische behandelwijzen vanuit de 4 hoofdstromingen — vooral de cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie en de cognitieve gedragstherapie, in mindere mate de psychoanalytische therapie en de systeemtherapie — worden aangeboden en geïntegreerd in de psychotherapeutische werkwijze.

Interesse?

Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken en Campus Duffel
Start oktober 2024

Postgraduaat systeemcounseling

Het tweejarige postgraduaat systeemcounseling leidt hulpverleners op in de systemische en contextgerichte begeleiding van individuen, koppels, gezinnen, families en groepen die ondersteuning willen voor psychosociale problemen.

Interesse?

Thomas More Antwerpen - campus Sanderus
Te bepalen
1800 €

Postgraduaat in de psychodynamische kinderpsychotherapie

Deze vierjarige psychotherapie-opleiding biedt zowel een grondige theoretische verdieping als een gediversifieerde praktische vorming vanuit het actuele psychodynamisch en ontwikkelingsgericht denkkader. De opleiding zet in op twee grote sporen, met name kinderpsychotherapie en begeleiding van ouders en context; en dit in kortdurende interventies en psychotherapie met grotere continuïteit.

Interesse?

Leuven
2024-2028 (start jaarlijks)
2800 € per jaar
Deadline voor inschrijving

Postgraduaat relatie-, gezins- en systeempsychotherapie

Deze theoretische en praktijkgerichte opleiding tot relatie- en gezinstherapeut vindt zijn grondslag in het systemische denken, de transgenerationele gehechtheidstheorie en de dialogische benadering. Het is een ervaringsgericht proces met veel aandacht voor supervisie van de eigen praktijk en de persoonlijke ontwikkeling als therapeut.

Interesse?

Kortenberg
2024-2028 (start jaarlijks)
2800 € per jaar
Deadline voor inschrijving

Postgraduaat gedragscounseling

Het tweejarige postgraduaat gedragscounseling leidt professionals op in de psychosociale begeleiding binnen een gedragstherapeutisch kader en bereidt hulpverleners voor op de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen die psychosociale problemen ervaren in het dagelijks leven.

Interesse?

Thomas More Antwerpen - campus Sanderus
2023-2024
1800 €

Transculturele geestelijke gezondheidszorg

In deze interfacultaire opleiding verwerf je een grondig inzicht in actuele visies en methodieken in transculturele geestelijke gezondheidszorg en concrete vaardigheden voor het vormgeven aan adequate cultuurresponsieve zorg.

Interesse?

Leuven
2024-2025 (start jaarlijks)
2800 €

ABFT LEVEL 1: INTRODUCTIEWORKSHOP

Attachment Based Family Therapy (ABFT) is een kortdurende, systeemtherapeutische interventie waarin jongeren en hun ouders een verbindend traject doorlopen om samen sterker te staan in het omgaan met uitdagingen en problemen. 

Interesse?

Sint-Niklaas, Sint-Truiden, Brugge, Mechelen Leuven
2023-2024
850 euro (betaling via KMO-portefeuille mogelijk)

Attachment Based Family Therapy (ABFT Level 2)

Tijdens de ABFT Level 2 verdiepingsopleiding word je ondersteund en gecoacht in de concrete toepassing van de kerncomponenten van het ABFT model bij gezinnen in begeleiding, zoals bedoeld door de ABFT ontwikkelaars. ABFT is een kortdurende, systeemtherapeutische interventie waarin jongeren en hun ouders samen een verbindend traject doorlopen om sterker te staan in het omgaan met uitdagingen en problemen.

Interesse?

Leuven
2024-2025 (start tweejaarlijks)
2800 euro
Deadline voor inschrijving

Counseling in existentieel welzijn

In deze opleiding leer je omgaan met existentiële thema’s vanuit de humanistische, existentiële en positieve psychologie. De klemtoon ligt op persoonlijke groei en mensen in contact brengen met hun talenten en veerkracht. Er is ruimte voor zowel theoretische verdieping als praktische helpende interventies om mee te nemen in je eigen begeleidingswerk of jezelf te doen groeien als persoon.

Interesse?

Online
2024-2025 (start jaarlijks)
2200 euro
Deadline voor inschrijving

Exposuretherapie

Deze nieuwe permanente vorming is gericht op het kroonjuweel van de psychologische interventies: exposure! Met deze anderhalf jaar durende opleiding willen we jou als behandelaar helpen om exposure meer en beter in te zetten bij angststoornissen en andere psychische problemen.

Interesse?

Leuven
2024-2025 (start jaarlijks)
€ 2800 + € 1400
Deadline voor inschrijving

Geestelijke gezondheid bij personen met een verstandelijke beperking en/of autisme

Deze opleiding is gericht op hulpverleners met een basisopleiding die werkzaam zijn in de zorg voor personen met een verstandelijke beperking en/of autisme. Het gaat om een gespecialiseerde vorming waarin je je verder bekwaamt in de diagnostiek van en interventies gericht op gedrags- en psychische problemen bij mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Interesse?

Leuven
2024-2025 (start tweejaarlijks)
2000€ per opleidingsjaar
Deadline voor inschrijving

Jaaropleiding tot Supervisor voor Psychotherapeutische Zorg en Klinisch-Psychologische Behandeling

In 2024-2025 gaat de nieuwe cyclus van de Jaaropleiding tot Supervisor voor Psychotherapeutische Zorg en Klinisch-Psychologische Behandeling van start. Deze wordt georganiseerd door de UAntwerpen in samenwerking met UPC Duffel.

Interesse?

Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel Stationsstraat 22c, 2570 Duffel
2000€

Permanente Vorming ELP

Wil je graag een kwalitatieve vorming volgen in Eerstelijnspsychologische Zorg met een eigen leertraject en universitair getuigschrift? Lees dan zeker verder wat dit allemaal voor jou kan betekenen en/of stel je kandidaat indien je voldoet aan de voorwaarden!

Interesse?

Starten kan op elk moment

Permanente Vorming ‘Geweldloos Verzet'

U bent klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, pedagoog of kinder- en jeugdpsychiater (in opleiding) en bent actief in de klinische praktijk. U wenst geweldloos verzet te implementeren en op maat toe te passen in uw praktijk of in de voorziening waar u werkt. U wil tot een correcte indicatiestelling komen, kritisch en genuanceerd effecten van uw behandeling evalueren en linken leggen tussen geweldloos verzet en andere denkkaders. Dan is deze opleiding gepast voor u!

Interesse?

Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus Faculteit: Psychologie en Educatiewetenschappen
December 2023 tot juni 2024
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1400€

Postgraduaat 'Partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie'

Tijdens deze vier jaar durende vorming wordt u opgeleid tot een systemisch geschoolde psychotherapeut die streeft naar een evidence-based praktijk van partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie en aandacht heeft voor de best passende therapie voor elke cliënt en zijn context.  Hierbij wordt er, binnen de therapie, aandacht besteed aan de krachten, hulpbronnen en relaties van het ganse (cliënt)systeem.

Interesse?

De Rode Bol, Sint-Denijslaan 485, 9000 Gent
Er start een nieuwe opleiding PG ‘Partnerrelatie-, gezins- en systeempsychotherapie’ in het academiejaar 2024-2025.
2500€ per academiejaar
Deadline voor inschrijving

Postgraduaat cliëntgerichte psychotherapie: volwassenen

Het postgraduaat cliëntgerichte psychotherapie volwassenen is geïnspireerd door de voortdurende empathische en authentieke afstemming op cliënten en door vernieuwende interventies op basis van ons experiëntieel, emotion-focused en existentieel wetenschappelijk onderzoek.

Interesse?

Leuven
2024-2028 (start jaarlijks)
€ 3100 per jaar
Deadline voor inschrijving

Postgraduaat gedragstherapie: volwassenen

Het postgraduaat in de gedragstherapie volwassenen beoogt de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie met (adolescenten en) volwassenen, het systematisch analyseren van problemen en het selecteren en aanwenden van gedragstherapeutische methoden en technieken om effectieve hulp te bieden. Er bestaat een aparte opleiding gericht op het werken met kinderen (en adolescenten).

Interesse?

Leuven
2024-2028 (start jaarlijks)
2800 euro per jaar
Deadline voor inschrijving

Postgraduaat gestaltpsychotherapie

Gestalttherapie bekijkt de mens als een geheel: gedachten, gevoelens en het lijfelijke worden niet van elkaar gescheiden, maar als een betekenisvol geheel erkend. Bovendien ziet de gestalttherapie de mens als onlosmakelijk verbonden en in voortdurende wisselwerking met zijn omgeving (gezin, werk, cultuur, geschiedenis, …). De gestalttherapeut staat niet alleen stil bij de problemen van de cliënt, maar kijkt vooral naar de manier waarop hij ze ervaart, welke betekenis ze hebben in zijn leven en hoe hij ermee omgaat. Het therapeutisch proces is erop gericht om flexibiliteit en vrijheid te verwerven daar waar de wisselwerking met de omgeving blokkeert, stroef verloopt of onbevredigend is. De aandacht is daarbij vooral gericht op wat de cliënt zintuiglijk waarneemt en lijfelijk ervaart. Door het gewaarzijn van lichaam, gevoelens en gedachten te verhogen krijgt de cliënt weer voeling met zijn beleving en noden en leert hij creatiever omgaan met de uitdagingen van het leven. Gestaltpsychotherapie is een wetenschappelijk erkende stroming.

Interesse?

IVC, Minister Vanden Peereboomlaan 27, 8500 Kortrijk
Startdatum 21 september 2024. Vierjarige opleiding.

Postgraduaat Perinatale psychologie

Met het nieuwe postgraduaat Perinatale psychologie willen we psychologen, psychologisch consulenten en psychiaters (in opleiding) expert maken in de perinatale thema’s.  Het postgraduaat focust zich op de preventie, detectie, diagnostiek en behandeling van perinatale psychologische problemen en stoornissen en het effect hiervan op (aanstaande) ouders en kinderen, dit aan de hand van een breed scala aan ondersteunende en preventieve technieken. 

Interesse?

Thomas More Antwerpen - campus Sanderus
september 2023

Postgraduaat psychoanalytische psychotherapie

De opleiding vormt psychotherapeuten in de verschillende toepassingsgebieden van psychoanalytische psychotherapie: individuele psychotherapie, groepspsychotherapie, en partner- en gezinstherapie. Je ervaart zelf de werkzame elementen in jouw eigen praktijk onder supervisie en verwerft zicht op jouw eigen functioneren als therapeut in een leertherapeutische relatie.

Interesse?

Kortenberg
2024-2028 (start jaarlijks)
€ 2800 per jaar
Deadline voor inschrijving

Praktijkgerichte sportpsychologie

De opleiding praktijkgerichte sportpsychologie bereidt psychologen voor op een professionele rol als sportpsycholoog. De sportpsycholoog functioneert als mentale trainer wanneer de typische problemen van de topsport de prestaties van sporters (individuen en thema's) negatief beïnvloeden.

Interesse?

Leuven
2024-2026 (start tweejaarlijks)
4500 euro
Deadline voor inschrijving

Psychologische interventies

Via een gesuperviseerde praktijkstage doen masters in de psychologie of pedagogische wetenschappen ervaring op in het uitvoeren van wetenschappelijk onderbouwde psychologische assessments en interventies en in het meewerken aan wetenschappelijk onderzoek.

Interesse?

Leuven of elders
2024-2025 (start jaarlijks)
1200 euro
Deadline voor inschrijving

Werken met Verlies en Rouw

Deze permanente vorming – Werken met verlies en rouw - is gericht op gesprekstherapeuten die in hun klinische praktijk meer kennis en handvaten willen in het begeleiden van mensen die geconfronteerd worden met verlies en rouw. Er wordt een combinatie gemaakt van theoretische kaders en de vertaling naar de praktijk. De theoretische dagen zullen doorgaan op de campus van de VUB, campus Etterbeek en in het expertisecentrum Verbinding in Verlies (ViV), in Boutersem. Op de praktijkdagen is er ruimte voor supervisie van eigen casussen.

Interesse?

Vrije Universiteit Brussel, campus Etterbeek
September 2024
2500 euro/jaar
Deadline voor inschrijving

Nog geen lid van VVKP?

Investeren in je beroepsvereniging is investeren in je eigen professionele ontwikkeling! Dat is gewoon slim!

Een duidelijke spreekbuis die opkomt voor jouw belangen en die van je cliënten
Kortingen op vormingen, publicaties en abonnementen
Gratis Tijdschrift voor Klinische Psychologie
Gratis advies rond alle thema's die het beroep aanbelangen
Gratis opname in de verwijslijst van de Vlaamse Klinisch Psychologen
Als eerste op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de klinische psychologie
Automatisch lid van BFP en EFPA
Lokale verankering dankzij de VVKP-kringen