Jaaropleiding tot Supervisor voor Psychotherapeutische zorg en Klinisch-Psychologische behandeling 2022-2023, georganiseerd door de Universiteit Antwerpen

Deze jaaropleiding staat open voor alle supervisoren/psychotherapeuten die supervisie geven in een geestelijke gezondheidszorgberoep.

"In september 2022 start aan de Universiteit Antwerpen een nieuwe opleidingscyclus Jaaropleiding tot Supervisor voor Psychotherapeutische zorg en Klinisch-Psychologische behandeling De opleiding beoogt supervisoren te bekwamen in het geven van supervisie aan collega’s in opleiding. Dit veronderstelt de nodige didactische, relationele en professionele vaardigheden om de supervisanten te begeleiden in hun psychotherapeutisch en/of klinisch werk met cliënten, afgestemd op hun persoonlijke leerbehoefte. De opleiding tot supervisor staat open voor wie een geestelijk gezondheidszorgberoep uitoefent en supervisie geeft in de GGZ.  De kandidaat deelnemers hebben naast hun basis beroep een psychotherapie opleiding achter de rug, of hebben voldoende klinische ervaring (minimum 3 jaar) met klinische behandelingen en superviseren opleidelingen of collega’s in de GGZ-beroepen.De jaaropleiding bestaat uit een theoretisch gedeelte (11 lesdagen) en een supervisiegedeelte (6u super-visie van eigen supervisiepraktijk in groepjes van drie supervisoren-in-opleiding).Kostprijs: 2000€.

Nieuw! Permanente vorming supervisoren.

Naast het reguliere programma worden er ook meerdere uitbreidingsmodules  aangeboden als  permanente vorming.  Deze  kunnen  gevolgd worden door de deelnemers aan de jaaropleiding en door (aspirant) supervisoren in de GGZ en/of psychotherapeutische zorg die NIET deelnemen aan de Jaaropleiding . 

Informatie en inschrijving: supervisorenopleiding@gmail.com

Bekijk flyer
 

Interesse?

Universiteit Antwerpen, Campus Duffel of Campus Wilrijk
2022 - 2023
2000 euro (seminaries en supervisies) Betaling met KMO portefeuille mogelijk