Jaaropleiding tot Supervisor voor Psychotherapeutische Zorg en Klinisch-Psychologische Behandeling

In 2024-2025 gaat de nieuwe cyclus van de Jaaropleiding tot Supervisor voor Psychotherapeutische Zorg en Klinisch-Psychologische Behandeling van start. Deze wordt georganiseerd door de UAntwerpen in samenwerking met UPC Duffel.

Over het postgraduaat

De opleiding beoogt supervisoren te bekwamen in het geven van supervisie aan collega’s in opleiding. Dit veronderstelt de nodige didactische, relationele en professionele vaardigheden om de supervisanten te begeleiden in hun psychotherapeutisch en/of klinisch werk met cliënten, afgestemd op hun persoonlijke leerbehoefte. De opleiding veronderstelt een bereidheid en de vaardigheden om kritisch te reflecteren op eigen handelen.

De jaaropleiding bestaat uit twee delen: een theoretisch gedeelte (11 lesdagen) en een supervisiegedeelte (6 uur supervisie van eigen supervisiepraktijk in groepjes van drie supervisoren-in-opleiding).

Voor wie?

De opleiding tot supervisor staat open voor wie een geestelijk gezondheidszorgberoep uitoefent en supervisie geeft in de GGZ. Een masterdiploma is een vereiste.

De kandidaat-deelnemers hebben naast hun basisberoep een psychotherapie-opleiding achter de rug of hebben voldoende klinische ervaring (minimum 3 jaar) met klinische behandelingen en superviseren opleidingen of collega’s in de GGZberoepen.

Wanneer?

Het postgraduaat gaat van start in januari 2024.

Het volledig programma is terug te vinden op de flyer in bijlage.

Inschrijven

Bekijk hier meer over de inschrijving en de toelatingsvoorwaarden.

Documenten

Interesse?

Universitair Psychiatrisch Centrum Duffel Stationsstraat 22c, 2570 Duffel
2000€