Postgraduaat gedragstherapie: volwassenen

Het postgraduaat in de gedragstherapie volwassenen beoogt de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie met (adolescenten en) volwassenen, het systematisch analyseren van problemen en het selecteren en aanwenden van gedragstherapeutische methoden en technieken om effectieve hulp te bieden. Er bestaat een aparte opleiding gericht op het werken met kinderen (en adolescenten).

Het postgraduaat in de gedragstherapie volwassenen beoogt de zelfstandige uitoefening van de gedragstherapie met (adolescenten en) volwassenen, het systematisch analyseren van problemen en het selecteren en aanwenden van gedragstherapeutische methoden en technieken om effectieve hulp te bieden. Er bestaat een aparte opleiding gericht op het werken met kinderen (en adolescenten).

Dit postgraduaat heeft als doel deskundigen te vormen die in staat zijn psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen en de daarmee samenhangende klachten te verminderen of op te heffen. Via supervisie en leertherapie leer je je eigen praktijk kritisch evalueren. Tevens is de opleiding erop gericht een meer algemene kritisch wetenschappelijke attitude op te bouwen.

Toelating tot de opleiding wordt beperkt tot: 

 • Licentiaat/Master in de klinische (en gezondheids)psychologie of orthopedagogiek, die ten minste 6 maanden klinische stage hebben gevolgd én die tevens de erkenning van klinisch psycholoog verkregen hebben.
 • Arts/Master in de Geneeskunde, die tevens psychiater of psychiater in opleiding zijn (vanaf tweede opleidingsjaar)

De periode van kandidaatstelling loopt van januari tot eind maart. U stelt zich kandidaat door het online formulier tijdig in te vullen. Elke kandidatuur wordt per e-mail bevestigd.

Stel je kandidaat

Praktische informatie:

 • Type: postgraduaatopleiding (PGO)
 • Duur: 4 jaar
 • Contactmomenten: meestal wekelijks op vrijdag van eind september tot eind juni
 • Studiepunten: 70 studiepunten
 • Kostprijs: 2500 euro per jaar
 • Overheidssteun: KMO-portefeuille
 • Locatie: KU Leuven
 • Taal: Nederlands
 • Start nieuwe cyclus: september 2023 (jaarlijks)
 • Kandidaatstelling: via het online formulier tussen januari en eind maart

Interesse?

KU Leuven
Start september 2023 (jaarlijks)
2800 euro per jaar