Postgraduaat in de psychodynamische kinderpsychotherapie

Deze vierjarige psychotherapie-opleiding biedt zowel een grondige theoretische verdieping als een gediversifieerde praktische vorming vanuit het actuele psychodynamisch en ontwikkelingsgericht denkkader. De opleiding zet in op twee grote sporen, met name kinderpsychotherapie en begeleiding van ouders en context; en dit in kortdurende interventies en psychotherapie met grotere continuïteit.

In een maatschappelijke context waarin de hulpvragen rondom kinderen en gezinnen divers zijn en steeds complexer worden, is het noodzakelijk dat goed opgeleide kindertherapeuten met zorg en professionaliteit deze hulpverlening weten op te nemen.

Deze opleiding biedt vanuit het actuele psychodynamisch en ontwikkelingsgericht denkkader een waaier aan inzichten en methodieken aan, die de kinderpsychotherapeut in de praktijk toelaten een antwoord te bieden op diverse facetten van een aangemelde problematiek. 

Wat het werk met kinderen betreft, wordt ingezet op het gebruik van gesprekstechnieken, communicatie via spel en creatief materiaal, afgestemd op de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van het kind of de jongere; en dit afgestemd op een waaier aan problematieken van milde ontwikkelingsproblemen tot ernstige traumaproblematieken.

Wat het werk met een verscheidenheid aan (gezins)contexten betreft, gaat aandacht naar mentalisatiebevorderende ouderbegeleiding en reflectieve ondersteuning van de context rondom een kwetsbaar ontwikkelend kind. 

De opleiding omvat zowel de theoretische studie van concepten uit de therapieliteratuur, overzichten van empirisch onderzoek als seminaries waarin klinisch materiaal besproken wordt.

De beide eerste opleidingsjaren hebben betrekking op ontwikkelingskaders en therapeutische vaardigheden, de beide laatste jaren op specifieke klinische beelden, belangrijke psychoanalytische auteurs en bijzondere klinische vraagstukken.

Deze opleiding duurt 4 academiejaren (72 studiepunten).

Meer informatie over dit postgraduaat

Interesse?

Praxis P Leuven
Start september 2023 (jaarlijks)
2800 €