U bent klinisch psycholoog, klinisch orthopedagoog, pedagoog of kinder- en jeugdpsychiater (in opleiding) en bent actief in de klinische praktijk. U wenst geweldloos verzet te implementeren en op maat toe te passen in uw praktijk of in de voorziening waar u werkt. U wil tot een correcte indicatiestelling komen, kritisch en genuanceerd effecten van uw behandeling evalueren en linken leggen tussen geweldloos verzet en andere denkkaders. Dan is deze opleiding gepast voor u!

Geweldloos Verzet is en methodische interventie die oorspronkelijk werd ontwikkeld voor de behandeling van gezinnen met kinderen en adolescenten met gewelddadig en zelfdestructief gedrag. Het denkkader breidt echter snel uit en er is een evolutie van een gemanualiseerde gezinstherapeutische interventie gericht op een reductie van probleemgedrag naar een veel ruimere visie op autoriteit en hoe autoriteitsfiguren (ouders, opvoeders, leerkrachten, politiemensen, enzovoort) gezag kunnen houden of herstellen en probleemgedrag kunnen aanpakken. Deze ontwikkeling gaat gepaard met een verruiming van de toepassingsgebieden (psychiatrische afdelingen, residentiële voorzieningen, contextbegeleiding/crisishulp aan huis, pleegzorg, adoptie, onderwijs, kinderdagverblijven en de brede gemeenschap) en doelgroepen/gebruikers (ouders van kinderen/adolescenten met ADHD, met OCD, met een psychotische stoornis, met angststoornissen, die weigeren om naar school te gaan, verslaafd zijn aan het internet of dreigen met suïcide en ouders van jongvolwassenen met autisme of volwassenen die afhankelijk blijven van hun ouders en extreme eisen stellen).

Geïnteresseerden zenden hun CV met korte motivatie naar info@bigv.be. De inschrijfdeadline voor academiejaar 2023-2024 is nog niet gekend.

Meer info

Interesse?

Campus: Brussels Humanities, Sciences & Engineering campus Faculteit: Psychologie en Educatiewetenschappen
December 2023 tot juni 2024
Het inschrijvingsgeld bedraagt 1400€