Praktische en theoretische vorming in cliëntgerichte psychotherapie (met opties emotion-focused therapy en existentiële therapie) om in verschillende settings deskundig te kunnen bijdragen tot het verminderen of opheffen van psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen, en het kunnen ondersteunen en bevorderen van persoonlijke groei, emotioneel en existentieel welzijn.

De mens centraal, zo zou je de basisgedachte van de cliëntgerichte psychotherapie beknopt kunnen samenvatten. Geïnspireerd door de nauwe betrokkenheid op onze cliënten én gedreven door wetenschappelijke verdieping biedt het postgraduaat cliëntgerichte psychotherapie een holistische en intense opleiding aan. Deze opleiding is bedoeld als een grondige praktische en theoretische vorming in de cliëntgerichte psychotherapie. Ze beoogt deskundigen te vormen die in staat zijn psychische moeilijkheden, conflicten of stoornissen te verminderen of op te heffen, en daarnaast ook in staat zijn om de menselijke beleving, de persoonlijke groei en het existentieel welzijn te verdiepen en te bevorderen.

Meer info

Interesse?

Praxis P Leuven
2019 - 2020
2500 €
Deadline voor inschrijving