Postgraduaat gedragscounseling

Het tweejarige postgraduaat gedragscounseling leidt professionals op in de psychosociale begeleiding binnen een gedragstherapeutisch kader en bereidt hulpverleners voor op de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen die psychosociale problemen ervaren in het dagelijks leven.

Het tweejarige postgraduaat gedragscounseling leidt professionals op in de psychosociale begeleiding binnen een gedragstherapeutisch kader en bereidt hulpverleners voor op de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen die psychosociale problemen ervaren in het dagelijks leven.

Het gedragstherapeutisch kader van deze opleiding biedt duidelijke handvatten binnen de hulpverlening. Hierdoor komt de opleiding tegemoet aan de professionele noden vanuit het werkveld.

Een gedragscounselor traint, ondersteunt en begeleidt mensen die psychosociale problemen ervaren in hun dagelijks functioneren. Hierbij beschikt hij/zij over een breed repertoire van ondersteunende, activerende en preventieve technieken. Een gedragscounselor brengt cliënten vanuit het gedragstherapeutisch kader en via specifieke methodieken geschikte vaardigheden bij om beter te functioneren. Men richt zich hierbij op het denken, voelen en doen.

Een gedragscounselor is voornamelijk werkzaam binnen verschillende domeinen van de geestelijke gezondheidszorg, zoals crisishulp, bemiddeling, ondersteunende begeleiding, groepsbegeleiding/-training en rehabilitatie. Hij oefent zijn beroep uit in verschillende afdelingen van CAW’s, centra voor geestelijke gezondheidszorg, ziekenhuizen, psychiatrische voorzieningen, schoolpsychologische context, groepspraktijken enz.

Een gedragscounselor is geen (gedrags)therapeut! Counseling heeft dus een andere doelstelling (niet veranderen, maar ondersteunen/probleemoplossing op gang brengen), een andere focus (niet psychopathologie, maar psychosociale problemen) en een andere specialisatie (niet behandelen, maar begeleiden) dan psychotherapie.

Meer info over dit postgraduaat

Interesse?

Thomas More Antwerpen - campus Sanderus
2023-2024
1800 €