Postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie

De doelstelling van de Postgraduaat opleiding Psychoanalytische Therapie is het vormen van specialisten in de verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie: individuele en groepspsychotherapie,
partner– en gezinstherapie, zowel binnen ambulant als residentieel kader.

De doelstelling van de Postgraduaat opleiding Psychoanalytische Therapie is het vormen van specialisten in de verschillende vormen van psychoanalytische psychotherapie: individuele en groepspsychotherapie, partner– en gezinstherapie, zowel binnen ambulant als residentieel kader.

Dit impliceert het verwerven van theoretische basiskennis, het leren beoordelen van psychopathologische beelden vanuit een psychodynamisch perspectief, kennis van de verschillende kaders en hun indicatiecriteria, mogelijkheden en beperkingen, kennis van de factoren in een psychotherapeutisch proces, enz...

Men bekwaamt zich in de vaardigheden die vereist zijn om zelfstandig een therapeutisch proces te kunnen indiceren, starten en begeleiden. Dit houdt o.a. in: het stellen en bewaren van een kader, een therapieproces beoordelen vanuit verschillende theoretische modellen en deze dan gedifferentieerd toepassen.

Deze opleiding hecht veel belang aan de vorming van een goede therapeutische attitude. Men kan zelf de werkzame elementen van een therapie ondervinden in eigen praktijk onder supervisie en in een leertherapeutische relatie waarin men zicht tracht te verwerven op het eigen functioneren als therapeut.

Meer informatie over deze permanente vorming

 

Interesse?

KULeuven
2020 - 2021
2500 €