Postgraduaat Client-centered spelcounseling

Het postgraduaat client-centered spelcounseling leidt professionals op tot spelcounselor met een client-centered basishouding.

Het postgraduaat client-centered spelcounseling leidt professionals op tot spelcounselor met een client-centered basishouding. 

Een client-centered spelcounselor werkt in een multidisciplinair team of in nauwe samenwerking met andere disciplines. De omgeving van het kind (ouders, school, …) wordt zoveel mogelijk bij de begeleiding betrokken.

Een client-centered spelcounselor is geen psychotherapeut: counseling is een ander beroep dan psychotherapie met een andere doelstelling (ondersteunen/veranderingsproces op gang brengen), een andere focus (psychosociale problemen) en een andere specialisatie (begeleiden).

Meer info over dit postgraduaat

Interesse?

Thomas More Antwerpen - campus Sanderus
Oktober 2023
1900 €