Postgraduaat Relatie-, gezins- en systeempsychotherapie

Dit vierjarig postgraduaat leidt hulpverleners op in de systeemtherapie van individuen, koppels, gezinnen, families en groepen.

Dit vierjarig postgraduaat leidt hulpverleners op in de systeemtherapie van individuen, koppels, gezinnen, families en groepen. 

Het postgraduaat bestaat uit een theoretisch gedeelte waarin de belangrijkste vertegenwoordigers van de systeemtherapie aan bod komen, een supervisiegedeelte waarin de studenten supervisie krijgen op hun therapeutische praktijk en een leertherapeutisch gedeelte waarin het individueel leertraject tot systeemtherapeut in kaart wordt gebracht en bijgesteld.

Systeemtherapeuten zoeken in dialoog met cliënten een zinvol verhaal voor de moeilijkheden die zich aandienen. De aandacht kan daarbij gaan zowel naar de onderlinge interacties als naar het samen creëren van hoopvolle en toekomstgerichte verhalen die voor het systeem betekenisvol zijn. Hierbij wordt veel belang gehecht aan verschillende en creatieve vormen van verbale en non-verbale taal zoals metaforen, tekeningen, Duplo poppetjes, Dixit-kaarten, muziek en poëzie.

Doorheen de gehelde opleiding wordt gefocused op verschillende soorten kwetsbare en risicogroepen zoals: individuen en koppels met relationele problemen,  één-oudergezinnen, families die te kampen hebben met verschillende verlieservaringen en rouw, gezinnen met jonge kinderen, multiculturele gezinnen, gezinnen met huiselijk geweld, gezinnen met jongeren met ernstige gedragsproblemen, families van gedetineerden, families met psychiatrische erfelijke belasting (psychose), opnieuw samengestelde gezinnen, gezinnen met ouderen, families met pleeg- en of adoptiekinderen of éénoudergezinnen.

In samenwerking met IPRR vzw.

Meer info over dit postgraduaat

Interesse?

Mechelen
Te bepalen
2400 €