Nieuws

Zorg op afstand: wat kunnen we leren uit de eerste ervaringen?

14-10-20
Beroep
Corona

Het RIZIV heeft de resultaten bekend gemaakt van een bevraging onder patiënten die gebruik hebben gemaakt van consultaties op afstand (via beeldbellen of telefonisch) bij verschillende zorgverstrekkers waaronder de eerstelijnspsychologen in het federale ELP - project.

Nieuwsbrief Meaning & Existence KULeuven

13-10-20
Wetenschap

We verspreiden graag de eerste nieuwsbrief van het onderzoeksinitiatief "Meaning & Existence" aan de KULeuven verder. We vinden het fantastisch dat er ook ruimte aan de KULeuven bestaat om deze tak van de klinische psychologie verder te ontwikkelen. VVKP blijft ijveren om de diversiteit in ons veld te bewaken.

VVKP stapt voorlopig uit actieplan Zorgen voor Morgen

08-10-20
Beroep

De Raad van Bestuur heeft besloten om VVKP als partnervereniging terug te trekken uit het actieplan “Zorgen voor Morgen”. De VVKP heeft veel geïnvesteerd in dit project en kan niet akkoord gaan wanneer het merendeel van de Vlaamse klinisch psychologen uitgesloten wordt en het recht op vrije keuze van zorgverstrekker hierdoor niet gerespecteerd wordt.

Clinical Psychology in Europe: nieuwe editie

06-10-20
Wetenschap
Publicatie
Onderzoek

Een nieuwe editie van het online open source tijdschrift Clinical Psychology in Europe is nu beschikbaar!

Nu ook publieke rapportering van zorgkwaliteit door Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen

05-10-20
Kwaliteit

Het Vlaams Instituut voor de KwaliteitsZorg laat weten dat men de eerste resultaten heeft bekend gemaakt voor kwaliteitsindicatoren in de Geestelijke Gezondheidszorg. Het gaat dan met name om patiëntervaringen en - veiligheid.

Webinars betreffende kringwerking online

02-10-20
Kringwerking

De eerste serie webinars in het kader van het project lokale ondersteuning zorgberoepen kan je nu raadplegen op het VVKP Youtube kanaal.

Nieuw advies van de Hoge GezondheidsRaad betreffende hypnose

01-10-20
Onderzoek
Behandelrichtlijn

De Hoge GezondheidsRaad bracht een nieuw advies uit betreffende het verantwoord gebruik van hypnose in de gezondheidszorg.

Archief Tijdschrift Klinische Psychologie gedigitaliseerd

30-09-20
Vereniging
Publicatie
Onderzoek

De artikelen uit TKP digitaal toegankelijk maken, het was al lang een verzuchting van heel wat leden en de redactieraad. Dankzij onze nieuwe website, een goede samenwerking met uitgeverij Acco en het harde werk van onze administratie is dit nu eindelijk mogelijk! Zo wordt onze website nog meer de referentie voor klinische psychologie in Vlaanderen.

De reeks van Webinars over kringwerking is klaar en online

29-09-20

In het kader van het project "Lokale betrokkenheid zorgberoepen in de eerstelijnszones" hebben de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen, de Vlaamse Vereniging voor Logopedie, de Vlaamse Beroepsvereniging Van Diëtisten, de Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, Ergotherapie Vlaanderen en de Belgische Vereniging der Podologen samen een reeks webinars over kringwerking opgesteld.

Rapport derde bevraging uitgestelde zorg

28-09-20
Corona

Uit de derde bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform bij chronische patiënten blijkt dat 30 % van de personen met een chronische problematiek zijn zorg nog niet durft te hernemen.