Nieuws

Terugbetaling neuropsychologische behandelsessies en onderzoek

03-11-22
Terugbetaling
Neuropsychologie
Psychodiagnostiek

Een nieuwe stap in de ontsluiting en terugbetaling van psychologische zorg. Binnenkort zal er voor het eerst een terugbetaling komen voor neuropsychologisch onderzoek en behandelingssessies.

Oproep EPCAP - studie

03-11-22
Terugbetaling
Onderzoek

De onderzoekers van de EPCAP (Evaluatie Eerstelijnspsychologische zorg) vragen aan alle geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen om de nodige informatie over de EPCAP - studie te bezorgen aan hun patiënten. Er kunnen nog patiënten deelnemen tot het einde van het jaar.

Stand van zaken RIZIV - conventie “Wijzigingsclausules en reclame”

03-11-22
Terugbetaling

Bij de start van de RIZIV – conventie “Financiering psychologische functies in de eerstelijnszorg via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden” gaven we al meteen aan dat deze conventie verre van perfect is en gaandeweg bijgestuurd zal worden. Welnu, onlangs werd op het verzekeringscomité al de derde wijzigingsclausule goedgekeurd.

Startersdag voor zelfstandige Klinisch Psychologen

02-11-22

Nieuwe Infodag voor startende Zelfstandige Klinisch Psychologen op 10 november 2022 in ons kantoor te Brussel.
Schrijf je nu in!

Nieuw boek uitgegeven bij Uitgeverij Lannoo

27-10-22

Focusing. Leven in verbinding met je innerlijk kompas. door Tine Swyngedouw

Werelddag Geestelijke Gezondheid 2022

10-10-22
GGZ
Beeldvorming

Op deze Werelddag Geestelijke Gezondheid 2022 zagen we weer heel wat mooie initiatieven de revue passeren. We lijsten ze even op.

Nieuwe boeken uitgegeven bij Uitgeverij Pelckmans

07-10-22

Nieuwe boeken uitgegeven bij Uitgeverij Pelckmans

VVKP op bezoek bij Minister Frank Vandenbroucke

03-10-22
Stage
Psychologencommissie
Voorzieningen
Vandenbroucke

Na de zomer is de VVKP, samen met de collega’s van UPPCF, VVO en AFO bij de minister en zijn kabinet op bezoek geweest. De doelstelling was een opvolging van het meerjarenplan wat we in een eerder overleg met de minister hadden voorgesteld.
We namen de tijd om grondig door te spreken over waar we staan met een aantal essentiële dossiers zoals de uitrol van de gesuperviseerde professionele praktijk, de hervorming van de Psychologencommissie, de plaats van de psycholoog binnen het organisatiemodel van het ziekenhuis en uiteraard de conventie.

Stand van zaken RIZIV - conventie “Financiering psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden”.

03-10-22
Terugbetaling
GGZ

Vorig jaar ging omstreeks deze tijd de nieuwe conventie van start. Waar staan we nu met de uitrol 1 jaar verder?

STATEN-GENERAAL GEESTELIJKE GEZONDHEID www.statengeneraalggz.be #STOELENTEKORT

07-09-22

Actie tegen wachttijden – Oproep tot deelname