Nieuws

Onderzoek Corona Diaries – Track your emotions!

14-04-20
Onderzoek

Het KULeuven Mindfulness Research Center nodigt u uit om mee te werken aan onderzoek mbt deze COVID-19 crisis

Divisie diversiteit in voorbereiding

14-04-20
Vereniging

Oproep naar VVKP - leden die willen mee werken aan de opstart van een nieuwe divisie diversiteit.

Limburgse netwerken Reling en Noolim richten meldpunten GGZ - problematiek op.

11-04-20
Kringwerking
GGZ
Mentale problemen

In Limburg loopt de sterke samenwerking tussen de regionale kringen en de netwerken GGZ ook gewoon verder in deze COVID-19 crisisperiode. De capaciteitsoefening VVKP sluit naadloos aan op de opstart van de lokale meldpunten GGZ.

Resultaten eerste de "Zorgsamen Barometer": 3 tot 7 maal meer ernstige klachten

11-04-20
Algemeen belang
Stress
Onderzoek
Mentale problemen

Om te peilen naar het psychisch welzijn van zorgverleners lanceerde “De ZorgSamen” tijdens het eerste weekend van april via sociale media de eerste “ZorgSamen Barometer”. Bijna 3000 zorgverleners uit alle beroepsgroepen, sectoren en provincies vulden de online enquête in. De resultaten tonen een bijzonder belangrijke impact op het gevoelsleven, psychisch functioneren en welbevinden van wie werkt in zorg en welzijn.

Je erkenning als klinisch psycholoog in je mailbox

09-04-20
Beroep
Regelgeving

Vlot en automatisch, net zoals ze hadden beloofd! Je erkenning als klinisch psycholoog van de Vlaamse overheid kon je vorige week in je mailbox vinden.

Call for applications: APA-IUPsyS Global Mental Health Fellowship

09-04-20
Wetenschap
Internationaal

Een unieke kans voor psychologen met een doctoraat om een stage van 12 maanden te doorlopen bij de WHO! De stage staat open voor psychologen uit alle landen!

Proefproject ELP breidt uit naar - 18 en 65+. VVKP reageert bezorgd.

02-04-20
Beroep
Terugbetaling

Vandaag kondigde de regering aan dat de doelgroepen van het ELP - project uitgebreid zullen worden naar - 18 en 65 +. De VVKP is uitermate bezorgd dat, net nu de nood in de samenleving zo hoog is, deze uitbreiding haar doel zal voorbij schieten.

Vlaamse hinderpremie ook voor klinisch psychologen én bijberoepers

01-04-20
Beroep

Ons lobbywerk werpt zijn vruchten af. Vandaag kondigde de Vlaamse regering een belangrijke uitbreiding van de hinderpremie aan. Deze wordt daardoor ook van toepassing voor klinisch psychologen én er wordt ook ondersteuning voorzien voor onze vele bijberoepers!

Lancering online-platform www.dezorgsamen.be

31-03-20
Algemeen belang
Stress
Preventie
Mentale problemen

De zorg voor zorgverleners trekt zich op gang. Nu meer dan ooit hebben ze recht op onze ondersteuning. VVKP is trots dat we op korte tijd dit platform mee hebben kunnen vorm geven.

Publicatie MB tot erkenning van de stagemeesters en stagediensten

29-03-20
Beroep
Regelgeving

De voorbereiding van de uitrol van de professionele stage voor klinisch psychologen loopt verder. Kandidaat - stagemeesters en - stagediensten zullen binnenkort hun aanvraag kunnen indienen bij de FOD Volksgezondheid