Nieuws

Oproep deelname enquête eerstelijnsprofessionals

12-08-20
Oproep
Beroep

De Academie voor de Eerste Lijn vraagt de medewerking van collega's psychologen die werken in de eerstelijnszorg aan een onderzoek. Een warme oproep aan onze leden om mee te werken en de enquête verder verspreiden.

Oproep naar ondersteunende projecten voor effect COVID-19 op kwetsbare jongeren

10-08-20
Oproep

De Koning Boudewijn Stichting lanceert via het UCB Community Health Fund een oproep naar projecten om kwetsbare jongeren te ondersteunen in de opvang van de middel - en lange termijn effecten van COVID-19.

Even makkelijk naar de psycholoog als naar de huisarts – VVKP steunt voorstel ter vervanging het ELP-project

27-07-20
Beroep
Terugbetaling
ELP

Mentaalwijs* maakte begin juli een voorstel over aan het RIZIV en het kabinet De Block om het noodbudget van 67 miljoen voor de GGZ vrij te geven en het huidige ELP project te vervangen.

Gratis Webinar over Lokale Betrokkenheid en kringwerking

09-07-20

Deze gratis webinar over "De meerwaarde van Kringwerking - Loyaliteit en weerstand" werd opgesteld van de Vlaamse Vereniging voor Logopedie, Vlaamse Beroepsvereniging Van Diëtisten, Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen, Ergotherapie Vlaanderen, Belgische Vereniging der Podologen en de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen in het kader van een project gefinancierd door de Vlaamse Overheid.

Standpunt VVKP mbt het dragen van de beroepstitel "klinisch psycholoog"

09-07-20

Sommige collega's hebben brieven gekregen van de Psychologencommissie om zich alsnog in te schrijven. Dit is het standpunt van de VVKP mbt het dragen van de beroepstitel van "klinisch psycholoog".

CM past haar voordeel psychotherapie aan

09-07-20
Beroep
Terugbetaling

De CM past haar voordeel "Psychotherapie" aan. Klinisch psychologen kunnen vanaf nu ook optreden als verwijzers.

Oproep aan alle klinisch psychologen werkzaam in de diverse voorzieningen!

08-07-20
Vereniging
Beroep

In het licht van de aangekondigde loonsverhogingen in de federale sector en de lopende Vlaamse onderhandelingen is deze oproep van wezenlijk belang voor onze collega's actief in de vele zorg - en welzijnsvoorzieningen! Sluit je aan, samen staan we sterk!

Federaal parlement keurt resolutie voor laagdrempelige en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg goed!

02-07-20
Beroep
Algemeen belang
GGZ
Terugbetaling
ELP

Een historische stap voor ons beroep en de geestelijke gezondheidszorg. Een resolutie waar we 2 jaar aan gewerkt hebben samen met Mentaalwijs en Test - Aankoop werd vandaag vakkundig door Els Van Hoof (CD&V) door het parlement geloodst.

200 miljoen € voor ELP op jaarbasis

01-07-20
Terugbetaling
Beroep
ELP

Het parlement legt het jaarbudget voor de ELP vast op 200 miljoen €. Met dat budget kunnen we nu eindelijk werk maken van een fatsoenlijke omkadering voor de ELP. De VVKP wil alvast niet wachten tot het huidige project afloopt en nu reeds de overeenkomst wijzigen.

Contact-tracing en beroepsgeheim

01-07-20
Deontologie
Corona

Een nieuw Koninklijk Besluit schept duidelijkheid over de kwestie van contact - tracing en het beroepsgeheim. De klinisch mag zijn beroepsgeheim doorbreken en meewerken, maar is daartoe niet verplicht. De VVKP is blij dat er gehoor werd gegeven aan haar oproep om duidelijkheid te verschaffen en dat de autonomie en integriteit van de klinisch psycholoog gerespecteerd werd.