Help mee bij het verbeteren van de zorg aan ouderen die seksueel geweld hebben meegemaakt

09-07-24

Operatie Alert is een project (2023-2024), onder leiding van Prof. Dr. Ines Keygnaert, in opdracht van UZ Gent en UGent en gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. 

Help mee bij het verbeteren van de zorg aan ouderen die seksueel geweld hebben meegemaakt – Operatie Alert

Eén van de doelstellingen van Operatie Alert is het ontwikkelen van een richtlijn. Deze richtlijn wil zorgverleners ondersteunen om tijdig ouderen, die ooit slachtoffer geworden zijn van seksueel geweld, te identificeren en hen gepaste zorg te bieden. Onder seksueel geweld verstaan we elke seksuele daad die tegen iemands wil is gesteld tegen gelijk welke persoon, in gelijk welke relatie tot het slachtoffer, in gelijk welke omgeving. 

Hoe verloopt het onderzoek?

Het ontwikkelen van deze richtlijnen vereist input vanuit zorgverleners in het werkveld. U kan deelnemen aan het onderzoek indien u: een zorgverlener bent die ervaring heeft met het bieden van zorg aan ouderen die mis(be)handeling en/of seksueel geweld hebben meegemaakt. Uw participatie aan het onderzoek houdt in dat u éénmalig deelneemt aan een online focusgroep. Een focusgroep is een groepsgesprek waarbij een kleine groep mensen (5-8 personen) discussiëren over vooraf vastgelegde onderwerpen onder leiding van een onderzoeker. In dit geval het detecteren van en gepast reageren op seksueel geweld bij ouderen. Dit gesprek duurt ongeveer 90-120 minuten en wordt opgenomen.

Wilt u meewerken?

U kunt zich inschrijven via de onderstaande link of stuur een mailtje naar operation.alert@ugent.be

Neem hier deel