Nieuws

Permanente Vorming Eerstelijnspsychologische Zorg vanaf volgend academiejaar in een nieuw modulair jasje!

18-07-22

In samenspraak met VVKP, de verschillende universiteiten en hun diensten permanente vorming zal de opleiding Permanente Vorming ELP vanaf het najaar 2022 via het nieuwe modulaire systeem worden georganiseerd door vzw ELP Academie. Bekijk hier de inhoud van het programma en hoe je kan deelnemen.

Peiling zelfstandige zorgverstrekkers op de eerstelijn

15-07-22

In opdracht van de Vlaamse regering en binnen het kader van de beheersovereenkomst 'Geestelijke gezondheidsbevordering' zet The Human Link zich samen met partnerorganisatie Gezond Leven in om het mentaal welzijn te versterken. Zo zijn ze gestart met de ontwikkeling van een methodiek rond het thema 'Zelfzorg en teamzorg'. Hun methodiek richt zich op eerstelijns zorgverstrekkers, met focus op het individu in zijn werkcontext. Voor de zelfstandige zorgverstrekkers eerste lijn kiezen ze voor de werkvorm 'intercollegiale coaching' met als thema: "Hoe voel ik me goed in mijn job?" Met deze anonieme en korte peiling wil The Human Link zicht krijgen op mogelijke thema's, de succesfactoren en drempels voor de intercollegiale coaching. Hopelijk ontwikkelen ze zo een interventie die bijdraagt tot jullie mentaal welzijn! Een van de acties richt zich naar de eerstelijns zorgverstrekkers met als thema ‘Zelfzorg en teamzorg’. Vul de bevraging in en help The Human Link mee inzichten te krijgen in het ontwikkelen van een goede interventie over zelfzorg.

Nieuw boek uitgeverij Lannoo: Focusing. Leven in verbinding met je innerlijk kompas. door Tine Swyngedouw

14-07-22

Via een persbericht kondigt uitgeverij Lannoo aan dat op 6 september het boek 'Focusing. Leven in verbinding met je innerlijk kompas' van Tine Swyngedouw verschijnt. Reserveer het boek nu al.

Bevraging masterproef: Seksueel grensoverschrijdend gedrag naar psychologen toe

12-07-22

In kader van haar masterproef in de huisartsgeneeskunde doet Ulrike De Ridder onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) ondervonden door Vlaamse psychologen. Ben je werkzaam als psycholoog dan kan je haar helpen dit thema in kaart te brengen door de vragenlijst in te vullen.

Save the dates: noteer deze data alvast in je agenda

04-07-22

Graag brengen wij vanuit VVKP enkele belangrijke data onder de aandacht. Noteer deze data alvast in je agenda zodat je niets hoeft te missen.

Algemene Vergadering - nieuwe missie – visie tekst en jaarlijkse indexering lidgeld

04-07-22

VVKP blikt terug op de Algemene Vergadering die doorging op 11 juni. Op de Algemene Vergadering werd de nieuwe missie-visie tekst voorgesteld en unaniem goedgekeurd. Verder kwam er het voorstel om het lidgeld voortaan jaarlijks te indexeren, doch pas vanaf 01 juli 2023. In het onderstaande nieuwsbericht kan u terecht voor meer informatie omtrent deze onderwerpen.

De conventie psychologische functies in de eerste lijn.

04-07-22

VVKP informeert u via dit nieuwsbericht over de laatste stand van zaken met betrekking tot de verdere uitrol van de conventie.

Wat verandert er vanaf 01/07?

04-07-22

Belangrijke veranderingen vanaf 1 juli 2022. Zo gaat de kwaliteitswet in voege en bent u verplicht om een elektronisch betaalmiddel aan te bieden aan uw patiënten. Ontdek hier wat de veranderingen met zich mee brengen.

Bevraging: evaluatie communicatie VVKP

01-07-22

Binnen VVKP hechten wij veel belang aan open communicatie en willen we hierbij inzetten op inbreng en inspraak van onze leden. Jullie mening telt en helpt ons meer zicht te krijgen op hoe we onze communicatiekanalen kunnen verbeteren om aan jullie noden te voldoen. Wil je graag hierbij helpen vul dan voor 31 juli de bevraging in.

Nieuwe conventie voor multidisciplinaire zorg voor mensen met post-COVID klachten

01-07-22

Omtrent de nieuwe conventie voor multidisciplinaire zorg voor mensen met post-COVID klachten deelt Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering op hun website het volgende artikel: Terugbetaalde eerstelijnszorg voor mensen met langdurige symptomen na een COVID-19-besmetting. Lees er hier meer over.