Nieuws

Standpunt VVKP mbt het dragen van de beroepstitel "klinisch psycholoog"

09-07-20

Sommige collega's hebben brieven gekregen van de Psychologencommissie om zich alsnog in te schrijven. Dit is het standpunt van de VVKP mbt het dragen van de beroepstitel van "klinisch psycholoog".

CM past haar voordeel psychotherapie aan

09-07-20
Beroep
Terugbetaling

De CM past haar voordeel "Psychotherapie" aan. Klinisch psychologen kunnen vanaf nu ook optreden als verwijzers.

Oproep aan alle klinisch psychologen werkzaam in de diverse voorzieningen!

08-07-20
Vereniging
Beroep

In het licht van de aangekondigde loonsverhogingen in de federale sector en de lopende Vlaamse onderhandelingen is deze oproep van wezenlijk belang voor onze collega's actief in de vele zorg - en welzijnsvoorzieningen! Sluit je aan, samen staan we sterk!

Federaal parlement keurt resolutie voor laagdrempelige en toegankelijke geestelijke gezondheidszorg goed!

02-07-20
Beroep
Algemeen belang
GGZ
Terugbetaling
ELP

Een historische stap voor ons beroep en de geestelijke gezondheidszorg. Een resolutie waar we 2 jaar aan gewerkt hebben samen met Mentaalwijs en Test - Aankoop werd vandaag vakkundig door Els Van Hoof (CD&V) door het parlement geloodst.

200 miljoen € voor ELP op jaarbasis

01-07-20
Terugbetaling
Beroep
ELP

Het parlement legt het jaarbudget voor de ELP vast op 200 miljoen €. Met dat budget kunnen we nu eindelijk werk maken van een fatsoenlijke omkadering voor de ELP. De VVKP wil alvast niet wachten tot het huidige project afloopt en nu reeds de overeenkomst wijzigen.

Contact-tracing en beroepsgeheim

01-07-20
Deontologie
Corona

Een nieuw Koninklijk Besluit schept duidelijkheid over de kwestie van contact - tracing en het beroepsgeheim. De klinisch mag zijn beroepsgeheim doorbreken en meewerken, maar is daartoe niet verplicht. De VVKP is blij dat er gehoor werd gegeven aan haar oproep om duidelijkheid te verschaffen en dat de autonomie en integriteit van de klinisch psycholoog gerespecteerd werd.

Psychologen geven tips om de batterijen weer op te laden

01-07-20

De expertengroep "Psychology and Corona" heeft haar tweede rapport uitgebracht. In dit rapport wil ze aandacht geven aan en tips geven aan de bevolking om gebruik te maken van de Coronazomervakantie om zowel fysiek als psychologisch te herstellen van deze belastende periode.

Nieuwe beroepenstructuur voor psychologen werkzaam in de zorg in Nederland

30-06-20

In Nederland wordt gewerkt aan een nieuwe beroepenstructuur voor psychologen in de zorg. Erg relevant dus voor wie in Nederland werkt of wilt werken.

Digitale consultaties krijgen veel aandacht

29-06-20
Onderzoek
Online

Eén van de "gamechangers" voor onze sector zou mogelijks wel ééns digitale consultaties kunnen zijn. Als gevolg van de Corona - maatregelen werden ze plots een noodzaak en we zien dat ze veel aandacht blijven krijgen. Het KCE heeft er een rapport over klaar en het UPC KULeuven start een grootschalig onderzoek. Gezien de mogelijke implicaties voor ons beroep blijven we dit als VVKP erg nauw opvolgen.

40% van de mensen met een chronische aandoening stelt zelf zorg uit

26-06-20
Onderzoek

Een tweede bevraging van het Vlaams Patiëntenplatform leert ons dat de zorg niet niet heropgestart raakt voor iedereen. Vanuit VVKP herhalen we de oproep: neem terug contact op met uw patiënten en tracht voorrang te geven aan de meest kwetsbaren bij beperkte capaciteit!