Nieuws

Oproep deelname aan Europees project multi-familiegroepen

09-11-22

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Z.Org te Kortenberg komt met een oproep bij u, om mee te bouwen aan een netwerk rond multi-familie groepen. Indien u zelf een multi-familie groep begeleidt in uw organisatie, of indien u kennis heeft van dergelijke groep in uw professionele omgeving, nodigen we u uit om dit kenbaar te maken.

Vruchtbare maand voor de RvB van VVKP

04-11-22

We zetten eventjes 3 leden van de Raad van Bestuur van VVKP in de bloemetjes.

Stand van zaken toekennen trauma labels

03-11-22
Vereniging
Trauma

Op 11 oktober organiseerde de VVKP haar jaarlijkse studiedag rond het thema trauma en geweld. Tijdens deze studiedag gaven we een stand van zaken met betrekking tot het toekennen van de trauma – labels waarvoor we een oproep lanceerden voor de zomer.

Terugbetaling neuropsychologische behandelsessies en onderzoek

03-11-22
Terugbetaling
Neuropsychologie
Psychodiagnostiek

Een nieuwe stap in de ontsluiting en terugbetaling van psychologische zorg. Binnenkort zal er voor het eerst een terugbetaling komen voor neuropsychologisch onderzoek en behandelingssessies.

Oproep EPCAP - studie

03-11-22
Terugbetaling
Onderzoek

De onderzoekers van de EPCAP (Evaluatie Eerstelijnspsychologische zorg) vragen aan alle geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen om de nodige informatie over de EPCAP - studie te bezorgen aan hun patiënten. Er kunnen nog patiënten deelnemen tot het einde van het jaar.

Stand van zaken RIZIV - conventie “Wijzigingsclausules en reclame”

03-11-22
Terugbetaling

Bij de start van de RIZIV – conventie “Financiering psychologische functies in de eerstelijnszorg via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden” gaven we al meteen aan dat deze conventie verre van perfect is en gaandeweg bijgestuurd zal worden. Welnu, onlangs werd op het verzekeringscomité al de derde wijzigingsclausule goedgekeurd.

Startersdag voor zelfstandige Klinisch Psychologen

02-11-22

Nieuwe Infodag voor startende Zelfstandige Klinisch Psychologen op 10 november 2022 in ons kantoor te Brussel.
Schrijf je nu in!

Nieuw boek uitgegeven bij Uitgeverij Lannoo

27-10-22

Focusing. Leven in verbinding met je innerlijk kompas. door Tine Swyngedouw

Werelddag Geestelijke Gezondheid 2022

10-10-22
GGZ
Beeldvorming

Op deze Werelddag Geestelijke Gezondheid 2022 zagen we weer heel wat mooie initiatieven de revue passeren. We lijsten ze even op.

Nieuwe boeken uitgegeven bij Uitgeverij Pelckmans

07-10-22

Nieuwe boeken uitgegeven bij Uitgeverij Pelckmans