Nieuws

Proefproject provinciale koepelkringen

23-08-23

Wist je dat VVKP sinds 2015 bezig is met het concept kringwerking voor klinisch psychologen? Wist je dat er in de voorbije jaren 43 kringen werden opgestart? Wist je dat heel wat geëngageerde collega’s hun schouders hieronder zetten?

Referentiepersoon en ontmoetingsconsulent GGZ

07-08-23

Er zijn twee nieuwe opleidingen beschikbaar, deze van 'Referentiepersoon GGZ' of 'Ontmoetingsconsulent GGZ'. Beide opleidingen richten zich specifiek op medewerkers van eerstelijnst- en welzijnsorganisaties die (steeds meer) in aanraking komen met burgers met psychische noden.

Uitnodiging tot deelname focusgroepen long-COVID-19

27-07-23

CEBAM is benieuwd naar de ervaringen van hulpverleners die patiënten behandelen/behandeld hebben binnen het zorgtraject long-COVID-19. CEBAM zal hiervoor 2 online focusgroepen organiseren waarvoor accreditatie zal worden aangevraagd en een vergoeding van 65 euro zal worden voorzien.

Evaluatie eerstelijnspsychologische zorg

17-07-23

Deze week werden de resultaten van de evaluatie van de eerstelijnspsychologische zorg voorgesteld, die volgde op een aantal hervormingen van de sector die zijn doorgevoerd door Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Dankzij deze hervormingen is het nu mogelijk voor een aantal mensen om aan een verlaagd tarief naar de psycholoog te gaan.

Een sterke doorstart: transitie naar een nieuw directieteam

22-06-23

Algemene vergadering: alles wat je moet weten.

FOD BOSA betaalt psychologische zorg terug bij alle psychologen

01-06-23

VVKP informeert – de terugbetaling van psychologische begeleiding voor ambtenaren is een feit! €81,74 per sessie zoveel zouden ambtenaren kunnen terugkrijgen voor een bezoek bij (wel EN niet-geconventioneerde) psychologen en klinisch orthopedagogen.

Update m.b.t. tot de gesuperviseerde professionele praktijk

01-06-23

Minister Vandenbroucke vraagt de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen om advies ivm de GPP.

Nieuwe boetebrief voor verkeersovertreding met bedrijfswagen

19-05-23

Ondernemers krijgen vanaf heden een waarschuwing op de nieuwe boetebrief na een verkeersovertreding met een bedrijfswagen waarbij de bestuurder steeds moet worden geïdentificeerd

Kom op tegen Kanker lanceert de psychosociale projectoproep aanvullende welzijnsinitiatieven (AWI)

11-05-23

Kom op tegen kanker wil het aanbod voor het welzijn van mensen die kanker hebben (gehad) en hun omgeving verbreden. Daarom wilt KOTK praktische initiatieven die enorm veel kunnen betekenen ondersteunen en financieren. Bekijk de aanvraagcriteria en pitch jouw project!

Aanpassingen ledenprofiel

27-04-23

Het is vanaf nu ook mogelijk om aan te duiden of je geconventioneerd bent door het RIZIV en bij welke aanvullende verzekeringen je een contract hebt. Ga dus naar je ledenprofiel en pas het aan!