Nieuws

Gebruik van psychofarmaca in België

31-03-24

In het geval van ernstige psychiatrische problemen, kan het noodzakelijk zijn dat patiënten antipsychotica nemen. Maar weinig studies tonen aan dat antipsychotica echt een effect hebben op slapeloosheid, depressie of gedragsproblemen door dementie.

UNIZO Adviesmarkten

26-03-24

De Adviesmarkten, die traditioneel werden georganiseerd door INTEGRAAL vzw, worden nu aangestuurd vanuit UNIZO. Ze bieden de gelegenheid aan zelfstandigen om hun persoonlijke vragen over 15 sleutelthema’s voor te leggen aan experten-adviseurs uit verschillende kerndisciplines.

Medisch Psychologisch Overleg

19-03-24

Een goede samenwerking tussen huisarts, psycholoog en de welzijnssector is fundamenteel voor de organisatie van kwalitatieve psychologische zorg voor je patiënt of cliënt. Met financiële steun van VIVEL ontwikkelden Domus Medica, VVKP, ELP academie, CAW en Huis voor Gezondheid een 'handleiding voor kwalitatief overleg tussen huisarts en psycholoog' om lokaal een Medisch Psychologisch overleg (MPO) in goede banen te leiden.

RIZIV lanceert campagne over mentaal welzijn

12-03-24

‘Laat een slecht gevoel zich niet nestelen. Spreek erover.’ Met deze boodschap lanceerde het RIZIV gisteren haar campagne rond mentaal welzijn.

VVKP stelt haar verkiezingsmemorandum voor

29-02-24

In aanloop naar de komende regionale, federale en Europese verkiezingen heeft VVKP een memorandum opgesteld met daarin haar voornaamste prioriteiten op vlak van beleid.

Voorstel op tafel voor uitstel GPP

23-02-24

Er is een voorstel van Minister Frank Vandenbroucke (Vooruit) neergelegd om de implementatie van de in december aangekondigde gesuperviseerde professionele praktijk (GPP) opnieuw met twee jaar uit te stellen.

Artsen en psychologen werken best samen rond psychofarmaca

20-02-24

Wanneer artsen en psychologen samenwerken, bieden ze samen een betere zorgkwaliteit en werken ze efficiënter mee aan de verbetering van de mentale gezondheid van hun patiënten. Tegelijkertijd verlagen ze hun eigen stressniveau op werkvlak.

Kringen en de aangepaste vzw-wetgeving

13-02-24

Ben je een psychologenkring met vzw-statuut? Dan is het hoog tijd om actie te ondernemen naar de aanpassing van de statuten aan de nieuwe wetgeving.

Online tool voor zelfmanagement, angst en depressieve klachten tijdens de perinatale periode

07-02-24

Studie naar gebruik van online therapie in de zwangerschap of in het eerste jaar na de bevalling.

Vooral Geen Vooroordelen: campagne tegen misvattingen over mensen met een chronische ziekte

07-02-24

Met de bedoeling om bewustzijn te creëren en vooroordelen over mensen met chronische aandoeningen uit de wereld te helpen, lanceert het Vlaams Patiëntenplatform vzw (VPP) vandaag de campagne "Vooral Geen Vooroordelen" en koppelt er een petitie aan. Het doel is de publieke perceptie veranderen en de vele vooroordelen aanpakken waartegen mensen met een chronische ziekte botsen.