Nieuws

VVKP op bezoek bij Minister Frank Vandenbroucke

03-10-22
Stage
Psychologencommissie
Voorzieningen
Vandenbroucke

Na de zomer is de VVKP, samen met de collega’s van UPPCF, VVO en AFO bij de minister en zijn kabinet op bezoek geweest. De doelstelling was een opvolging van het meerjarenplan wat we in een eerder overleg met de minister hadden voorgesteld.
We namen de tijd om grondig door te spreken over waar we staan met een aantal essentiële dossiers zoals de uitrol van de gesuperviseerde professionele praktijk, de hervorming van de Psychologencommissie, de plaats van de psycholoog binnen het organisatiemodel van het ziekenhuis en uiteraard de conventie.

Stand van zaken RIZIV - conventie “Financiering psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden”.

03-10-22
Terugbetaling
GGZ

Vorig jaar ging omstreeks deze tijd de nieuwe conventie van start. Waar staan we nu met de uitrol 1 jaar verder?

STATEN-GENERAAL GEESTELIJKE GEZONDHEID www.statengeneraalggz.be #STOELENTEKORT

07-09-22

Actie tegen wachttijden – Oproep tot deelname

Provinciale informatiesessies: waar staan we nu?

26-08-22
Vorming
Kringwerking

VVKP komt naar je toe! In het najaar plannen we weer onze traditionele "Tour de Flandres". We bezoeken elke provincie om in gesprek te gaan met de lokale klinisch psychologen. We schetsen de belangrijkste evoluties die een impact hebben op de uitoefening van ons beroep, stellen onze nieuwe missie/visie voor en zetten de lokale kringen in de spotlight!

Oproep: de divisie voorzieningen VVKP wil uitbreiden

26-08-22
GGZ

Ben jij een VVKP - llid die actief is in een voorziening in Vlaanderen? Laat je stem dan horen en geef mee sturing aan het VVKP - beleid ten aanzien van de vele ambulante en residentiële voorzieningen in onze jeugd-, welzijns - en gezondheidszorg. Samen staan we sterker!

WHO - brochure "Zelfmanagement na Covid - 19"

17-08-22
Corona

De WHO ontwikkelde een brochure met zelfmanagement technieken ter ondersteuning van patiënten die revalideren van klachten gerelateerd aan een Covid - 19 infectie. Deze brochure is nu in het Nederlands vertaald en beschikbaar.

Beroepsverenigingen vragen dringend overleg met Fedasil

08-08-22
Vluchtelingen
Fedasil

Verschillende beroepsverenigingen van psychologische hulpverleners hebben hun bezorgdheid geuit omtrent een nieuwe richtlijn van Fedasil over de toegang tot psychologische zorg van asielzoekers die in centra van Fedasil verblijven. Deze richtlijn lijkt een aantal fundamentele rechten van de bewoners als patiënt te schenden alsook het werken voor de hulpverlener zelf te bemoeilijken. De BWP, UPPSy-BUPsy, UPPCF, VVKP en VVO hebben gezamenlijk besloten om een aantal acties te ondernemen.

Permanente Vorming Eerstelijnspsychologische Zorg vanaf volgend academiejaar in een nieuw modulair jasje!

18-07-22

In samenspraak met VVKP, de verschillende universiteiten en hun diensten permanente vorming zal de opleiding Permanente Vorming ELP vanaf het najaar 2022 via het nieuwe modulaire systeem worden georganiseerd door vzw ELP Academie. Bekijk hier de inhoud van het programma en hoe je kan deelnemen.

Peiling zelfstandige zorgverstrekkers op de eerstelijn

15-07-22

In opdracht van de Vlaamse regering en binnen het kader van de beheersovereenkomst 'Geestelijke gezondheidsbevordering' zet The Human Link zich samen met partnerorganisatie Gezond Leven in om het mentaal welzijn te versterken. Zo zijn ze gestart met de ontwikkeling van een methodiek rond het thema 'Zelfzorg en teamzorg'. Hun methodiek richt zich op eerstelijns zorgverstrekkers, met focus op het individu in zijn werkcontext. Voor de zelfstandige zorgverstrekkers eerste lijn kiezen ze voor de werkvorm 'intercollegiale coaching' met als thema: "Hoe voel ik me goed in mijn job?" Met deze anonieme en korte peiling wil The Human Link zicht krijgen op mogelijke thema's, de succesfactoren en drempels voor de intercollegiale coaching. Hopelijk ontwikkelen ze zo een interventie die bijdraagt tot jullie mentaal welzijn! Een van de acties richt zich naar de eerstelijns zorgverstrekkers met als thema ‘Zelfzorg en teamzorg’. Vul de bevraging in en help The Human Link mee inzichten te krijgen in het ontwikkelen van een goede interventie over zelfzorg.

Nieuw boek uitgeverij Lannoo: Focusing. Leven in verbinding met je innerlijk kompas. door Tine Swyngedouw

14-07-22

Via een persbericht kondigt uitgeverij Lannoo aan dat op 6 september het boek 'Focusing. Leven in verbinding met je innerlijk kompas' van Tine Swyngedouw verschijnt. Reserveer het boek nu al.