Nieuws

Nieuw boek uitgegeven bij Uitgeverij Lannoo

27-10-22

Focusing. Leven in verbinding met je innerlijk kompas. door Tine Swyngedouw

Werelddag Geestelijke Gezondheid 2022

10-10-22
GGZ
Beeldvorming

Op deze Werelddag Geestelijke Gezondheid 2022 zagen we weer heel wat mooie initiatieven de revue passeren. We lijsten ze even op.

Nieuwe boeken uitgegeven bij Uitgeverij Pelckmans

07-10-22

Nieuwe boeken uitgegeven bij Uitgeverij Pelckmans

VVKP op bezoek bij Minister Frank Vandenbroucke

03-10-22
Stage
Psychologencommissie
Voorzieningen
Vandenbroucke

Na de zomer is de VVKP, samen met de collega’s van UPPCF, VVO en AFO bij de minister en zijn kabinet op bezoek geweest. De doelstelling was een opvolging van het meerjarenplan wat we in een eerder overleg met de minister hadden voorgesteld.
We namen de tijd om grondig door te spreken over waar we staan met een aantal essentiële dossiers zoals de uitrol van de gesuperviseerde professionele praktijk, de hervorming van de Psychologencommissie, de plaats van de psycholoog binnen het organisatiemodel van het ziekenhuis en uiteraard de conventie.

Stand van zaken RIZIV - conventie “Financiering psychologische functies in de eerstelijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden”.

03-10-22
Terugbetaling
GGZ

Vorig jaar ging omstreeks deze tijd de nieuwe conventie van start. Waar staan we nu met de uitrol 1 jaar verder?

STATEN-GENERAAL GEESTELIJKE GEZONDHEID www.statengeneraalggz.be #STOELENTEKORT

07-09-22

Actie tegen wachttijden – Oproep tot deelname

Provinciale informatiesessies: waar staan we nu?

26-08-22
Vorming
Kringwerking

VVKP komt naar je toe! In het najaar plannen we weer onze traditionele "Tour de Flandres". We bezoeken elke provincie om in gesprek te gaan met de lokale klinisch psychologen. We schetsen de belangrijkste evoluties die een impact hebben op de uitoefening van ons beroep, stellen onze nieuwe missie/visie voor en zetten de lokale kringen in de spotlight!

Oproep: de divisie voorzieningen VVKP wil uitbreiden

26-08-22
GGZ

Ben jij een VVKP - llid die actief is in een voorziening in Vlaanderen? Laat je stem dan horen en geef mee sturing aan het VVKP - beleid ten aanzien van de vele ambulante en residentiële voorzieningen in onze jeugd-, welzijns - en gezondheidszorg. Samen staan we sterker!

WHO - brochure "Zelfmanagement na Covid - 19"

17-08-22
Corona

De WHO ontwikkelde een brochure met zelfmanagement technieken ter ondersteuning van patiënten die revalideren van klachten gerelateerd aan een Covid - 19 infectie. Deze brochure is nu in het Nederlands vertaald en beschikbaar.

Beroepsverenigingen vragen dringend overleg met Fedasil

08-08-22
Vluchtelingen
Fedasil

Verschillende beroepsverenigingen van psychologische hulpverleners hebben hun bezorgdheid geuit omtrent een nieuwe richtlijn van Fedasil over de toegang tot psychologische zorg van asielzoekers die in centra van Fedasil verblijven. Deze richtlijn lijkt een aantal fundamentele rechten van de bewoners als patiënt te schenden alsook het werken voor de hulpverlener zelf te bemoeilijken. De BWP, UPPSy-BUPsy, UPPCF, VVKP en VVO hebben gezamenlijk besloten om een aantal acties te ondernemen.