Nieuws

Nieuwe factsheet voor persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie bij volwassenen

23-12-22
Psychotherapie

De collega's van de VVCEP informeerden ons over deze interessante factsheet die de collega's van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie publiceerden.

Gedelegeerd bestuurder Koen Lowet neemt afscheid van de VVKP

21-12-22
Vereniging

Na meer dan 15 jaar nemen we afscheid van onze gedelegeerd bestuurder.

Nieuwe terugbetaling voor neuropsychologische interventies

16-12-22
Neuropsychologie
Terugbetaling
Psychodiagnostiek

Voor het eerst kan er nu ook terugbetaling komen voor neuropsychologische interventies vanuit het RIZIV. De terugbetaling is vooralsnog beperkt tot de behandeling van patiënten met post - COVID - 19, maar betekent opnieuw een stap vooruit in de ontsluiting van psychologische zorg.

De gesuperviseerde professionele praktijk start 1 jaar later dan voorzien

16-12-22
Stage

De wet van 2016 met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorgberoepen voorziet in de verplichting tot het volgen van een professionele stage in de vorm van minstens 1 jaar gesuperviseerde professionele praktijk. De start van deze GPP wordt nu met 1 jaar uitgesteld.

Update RIZIV – conventie “Psychologische functies in de eerstelijn”

16-12-22
Terugbetaling
ELP

Op het begeleidingscomité werd een belangrijke vereenvoudiging van de conventie goedgekeurd. Het is nu mogelijk om zowel individuele sessies als groepssessies vlot te combineren. Ook verlaagt de drempel om in te stappen naar 4 uren. Het niet kunnen combineren van individuele sessies met groepssessies bleek een belangrijke drempel om groepssessies georganiseerd te krijgen op het terrein. De VVKP heeft deze drempel nu weg kunnen nemen.

Behandelrichtlijn ‘Opvolging en revalidatie van patiënten met aanhoudende klachten na COVID-19

06-12-22
Behandelrichtlijn

De richtlijn "Opvolging en revalidatie van patiënten met aanhoudende COVID-19 klachten" werd gevalideerd door CEBAM. Deze richtlijn bevat ook interessante aanwijzingen voor psychologen die betrokken zijn in de (multidisciplinaire) begeleiding van deze patiënten.

Divisie zelfstandige praktijkvoering reageert op communicatie over de EPCAP-studie

06-12-22

Alle geconventioneerde klinisch psychologen en orthopedagogen ontvingen van de plaatselijke netwerkcoördinator een schrijven waarin ze worden aangesproken op hun engagementen inzake de omkaderende wetenschappelijke studie.

Oproep deelname aan Europees project multi-familiegroepen

09-11-22

Het Universitair Psychiatrisch Centrum Z.Org te Kortenberg komt met een oproep bij u, om mee te bouwen aan een netwerk rond multi-familie groepen. Indien u zelf een multi-familie groep begeleidt in uw organisatie, of indien u kennis heeft van dergelijke groep in uw professionele omgeving, nodigen we u uit om dit kenbaar te maken.

Vruchtbare maand voor de RvB van VVKP

04-11-22

We zetten eventjes 3 leden van de Raad van Bestuur van VVKP in de bloemetjes.

Stand van zaken toekennen trauma labels

03-11-22
Vereniging
Trauma

Op 11 oktober organiseerde de VVKP haar jaarlijkse studiedag rond het thema trauma en geweld. Tijdens deze studiedag gaven we een stand van zaken met betrekking tot het toekennen van de trauma – labels waarvoor we een oproep lanceerden voor de zomer.