Nieuws

Bevraging masterproef: Seksueel grensoverschrijdend gedrag naar psychologen toe

12-07-22

In kader van haar masterproef in de huisartsgeneeskunde doet Ulrike De Ridder onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag (SGOG) ondervonden door Vlaamse psychologen. Ben je werkzaam als psycholoog dan kan je haar helpen dit thema in kaart te brengen door de vragenlijst in te vullen.

Save the dates: noteer deze data alvast in je agenda

04-07-22

Graag brengen wij vanuit VVKP enkele belangrijke data onder de aandacht. Noteer deze data alvast in je agenda zodat je niets hoeft te missen.

Algemene Vergadering - nieuwe missie – visie tekst en jaarlijkse indexering lidgeld

04-07-22

VVKP blikt terug op de Algemene Vergadering die doorging op 11 juni. Op de Algemene Vergadering werd de nieuwe missie-visie tekst voorgesteld en unaniem goedgekeurd. Verder kwam er het voorstel om het lidgeld voortaan jaarlijks te indexeren, doch pas vanaf 01 juli 2023. In het onderstaande nieuwsbericht kan u terecht voor meer informatie omtrent deze onderwerpen.

De conventie psychologische functies in de eerste lijn.

04-07-22

VVKP informeert u via dit nieuwsbericht over de laatste stand van zaken met betrekking tot de verdere uitrol van de conventie.

Wat verandert er vanaf 01/07?

04-07-22

Belangrijke veranderingen vanaf 1 juli 2022. Zo gaat de kwaliteitswet in voege en bent u verplicht om een elektronisch betaalmiddel aan te bieden aan uw patiënten. Ontdek hier wat de veranderingen met zich mee brengen.

Bevraging: evaluatie communicatie VVKP

01-07-22

Binnen VVKP hechten wij veel belang aan open communicatie en willen we hierbij inzetten op inbreng en inspraak van onze leden. Jullie mening telt en helpt ons meer zicht te krijgen op hoe we onze communicatiekanalen kunnen verbeteren om aan jullie noden te voldoen. Wil je graag hierbij helpen vul dan voor 31 juli de bevraging in.

Nieuwe conventie voor multidisciplinaire zorg voor mensen met post-COVID klachten

01-07-22

Omtrent de nieuwe conventie voor multidisciplinaire zorg voor mensen met post-COVID klachten deelt Het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering op hun website het volgende artikel: Terugbetaalde eerstelijnszorg voor mensen met langdurige symptomen na een COVID-19-besmetting. Lees er hier meer over.

Vlaams sectoroverleg Oekraïne

30-06-22

Het Vlaams instituut voor de Eerste lijn, VIVEL, verspreid in haar verslag rond het Vlaams sectoroverleg Oekraïne een link naar een opname van een webinar wat toelicht wat het hulpverleningsaanbod is voor Oekraïense vluchtelingen. Bekijk hier de opname.

Webinars Rentree - werken na kanker

30-06-22

Bent u patiënt, werkgever, bemiddelaar, psycholoog, arts, loopbaanbegeleider, kinesitherapeut, verpleegkundige, maatschappelijk werker… en komt u in aanraking met het thema ‘werken na/met kanker’? Dan nodigt de organisatie van Rentree u, en uw collega’s, van harte uit op hun maandelijkse webinar waar meer duiding gegeven wordt omtrent Rentree. Lees er hier meer over en schrijf je in.

Koninklijk bezoek in het Psychologisch Instituut

30-06-22

Op 2 juni vierde de Belgian Association for Psychological Sciences (BAPS) haar 75 jaar bestaan met een tweedaags congres. Koningin Mathilde was aanwezig als gastspreker. Lees hier meer over het Koninklijk bezoek in het Psychologisch Instituut van de KU Leuven.