17-05-21
Koen Lowet

Richtlijnen voor klinisch psychologen, actueel

Deze update bevat belangrijke en gedetailleerde richtlijnen voor de dagelijkse praktijk van klinisch psychologen. Deze richtlijnen werden afgestemd met onze Europese koepel EFPA en zowel de Federale als Vlaamse overheid. 

Laatste aanpassing: 14.04.2022

Naar de richtlijn

Hygiëne - maatregelen voor klinisch psychologen laatste update

Bronnen en tools voor klinisch psychologen mbt Covid - 19

Op deze pagina trachten we handige hulpmiddelen te bundelen die psychologen kunnen hanteren in hun dagelijks klinisch werk met betrekking tot het Corona Virus 2019 (Covid - 19)

Laatste update: 22.02.2021

Naar overzicht van de hulpbronnen

WAT IS EEN COVID-19 VACCINATIE TOOLKIT?

Contactonderzoek en beroepsgeheim

De kwestie van de contactopsporing als methodiek om de pandemie in te dijken zorgt voor beroering in het zorglandschap in het bijzonder met de kwestie tot het beroepsgeheim. Wat moet je doen als je zelf als zorgverstrekker besmet raakt en je dus gebeld wordt door een contactonderzoeker?

Op deze pagina trachten we alle relevante informatie hierover te verzamelen.

Expertengroep "Psychology and Corona"

Verschillende academici en professionele verenigingen vonden dat het perspectief van psychologische wetenschap verwaarloosd werd in de verschillende expertenpanels zoals de GEES. Zij namen daarom gezamenlijk het initiatief om een eigen expertengroep op te richten. 

De groep brengt adviezen uit naar de GEES toe en publiceert deze ook transparant en open naar het publiek toe. 

Naar de expertengroep "Psychology and Corona"

De zorgsamen: een ondersteuningsplatform voor zorgverleners

De zorg voor zorgverleners trekt zich op gang. Nu meer dan ooit hebben ze recht op onze ondersteuning. VVKP is trots dat we op korte tijd dit platform mee hebben kunnen vorm geven op initiatief van Zorgnet - Icuro.

Meer informatie

Steunmaatregelen voor zelfstandig psychologen

Op deze pagina trachten we een overzicht te geven van steunmaatregelen die de overheid neemt om zelfstandig psychologen te ondersteunen met betrekking tot het Corona virus 2019 (Covid - 19)

Naar een overzicht van de steunmaatregelen

Steunmaatregelen voor bedienden

Op deze pagina trachten we alle relevante steunmaatregelen te verzamelen voor de collega's die in dienstverband werken.

Meer info

Hoe hou je jezelf mentaal gezond?

De Corona - maatregelen, in het bijzonder de quarantaine/isolatie, kunnen enorm mentaal belastend zijn voor ons. Op deze pagina kan je de voornaamste tips vinden om mentaal gezond te blijven.

Tips om mentaal gezond te blijven

Online consultaties - veelgestelde vragen

Op deze pagina zijn antwoorden op een aantal veelgestelde vragen terug te vinden rond het praktisch werken met online consultaties.

Naar een overzicht van vragen en antwoorden

Eerstelijnspsychologie

De Divisie Eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

De Divisie Neuropsychologie verzamelt expertise over de relatie tussen de werking van de hersenen en gedragsfuncties, en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.

Zelfstandige Praktijkvoering

De Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie.

Voorzieningen

De Divisie Voorzieningen adviseert het VVKP-bestuur over de unieke positie van collega’s die in loondienst aan de slag zijn in een voorziening (e.g. algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg).

Forensische Psychologie

De Divisie Forensische Psychologie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische Ouderenpsychologie

De Divisie Klinische Ouderenpsychologie verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat met het brede domein van ouderenpsychologie te maken heeft.