31-03-20
Algemeen belang
Stress
Preventie
Mentale problemen

De zorg voor zorgverleners trekt zich op gang. Nu meer dan ooit hebben ze recht op onze ondersteuning. VVKP is trots dat we op korte tijd dit platform mee hebben kunnen vorm geven.

De zorgsector geeft vandaag alles wat ze heeft. We zitten midden in een gezondheidscrisis van een nooit geziene omvang. De Covid-19-pandemie heeft een enorme impact op wie in de zorg werkt: artsen, zorgpersoneel en iedereen die achter de schermen bijdraagt om het systeem draaiende te houden. Niet één week, niet twee weken, maar nog wekenlang. Het “samen de zorg organiseren”, nu en na de crisis, is een grote uitdaging. 

Het is cruciaal om de medewerkers in de zorg mentaal te ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn. Het is te verwachten dat de druk op de gezondheidszorg nog maanden zal aanhouden. Een toestroom aan patiënten, die nu geen beroep doen op gezondheidszorg, zullen vanaf de zomer de druk op het systeem en onze medewerkers verder doen toenemen. Zorgen voor de zorgende – ook na de acute fase -  is daarom geen “nice to have” maar een absolute noodzaak in deze uitzonderlijke tijden. 

In samenwerking met de VVKP en een reeks partners uit de bredere gezondheidszorg lanceert Zorgnet-Icuro De ZorgSamen. Dit platform wil via een trapsgewijze aanpak het mentaal welbevinden van alle medewerkers in zorg en welzijn gericht ondersteunen. De ZorgSamen is er voor iedereen die werkt in de zorg, ongeacht hun statuut of functie: artsen, verpleegkundigen, middenkader, logistiek en administratief medewerkers, schoonmaak- en keukenmedewerkers… en ongeacht de zorgsetting waarin ze werken: in ziekenhuizen, woonzorgcentra, eerste lijn, welzijn of thuiszorg. 

Naar het platform

Stapsgewijze aanpak

1. Het informatieplatform www.dezorgsamen.be gaat dinsdag 31 maart online. Op de website vind je antwoorden op de volgende vragen:
•    Hoe zorg ik voor mezelf?
•    Hoe zorgen we als zorgverleners voor elkaar?
•    Hoe herken ik problemen bij mezelf of bij collega’s?
•    Hoe zoek ik professionele hulp?
Alle aangeboden informatie is bijeengebracht door experten en wetenschappelijk gefundeerd. Het platform heeft een interactief karakter: zorgverleners kunnen vragen stellen, en tips en tricks met elkaar delen. 
In samenwerking met de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wordt een netwerk voor directe (telefonische) ondersteuning opgezet. Indien nodig is ook een consultatie bij de bedrijfsarts mogelijk. Hij kan na een klinische inschatting doorverwijzen naar gepaste psychologische begeleiding. De projectpartners bouwen een aanbod van beschikbare therapeuten uit. Onder meer de capaciteitsoefening van VVKP en haar kringen alsook de Zoek een psycholoog - tool zijn instrumenten die aangereikt werden. Arts in Nood en Doctors4Doctors bemannen voor artsen een specifieke hulplijn. 

2. In stap 2 zullen via het platform begeleide chatsessies, webinars en workshops aangeboden worden, zowel met een brede focus als naar specifieke doelgroepen of soorten voorzieningen.  De tips voor zelfzorg en onderlinge steun worden verder gekoppeld aan beschikbare evidence-based tools. 

3. In een derde stap zal via een online bevraging beleidsinformatie samengebracht worden over de psychosociale belasting en de nood aan ondersteuning. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met alle Vlaamse universiteiten.

Wat maakt dit platform uniek? 

Het platform brengt expertise in psychologische ondersteuning samen uit de verschillende Vlaamse universiteiten, verenigingen en koepelorganisaties en biedt een complementair en gebalanceerd aanbod. 

De Zorgsamen is een initiatief van Zorgnet-Icuro samen met de volgende partners:
•    Dr. Simon Bulterys, voorzitter Co-prev, koepel Externe Diensten Preventie en Bescherming op het Werk
•    Prof. dr. Stephan Claes, psychiater, UPC Zorg KU Leuven
•    Dr. Olivia Cools, psychiater, Karus, secretaris VBS sectie Psychiatrie en oprichter facebookgroep ‘Covid-19 voor artsen’
•    Geert De Smet, directeur Co-prev, koepel Externe Diensten Preventie en Bescherming op het Werk
•    Dr. Andy De Witte, psychiater, GZA, voorzitter Doctors4Doctors
•    Karen Lauwers, directeur Humanitaire Diensten, Rode Kruis-Vlaanderen
•    Koen Lowet, klinisch psycholoog, gedelegeerd bestuurder Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP)
•    Dr. Karen Smets, huisarts, Domus Medica
•    Prof. dr. Kris Van den Broeck, klinisch psycholoog, directeur Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie (VVP), Universiteit Antwerpen, Academie voor de Eerste Lijn
•    Prof. dr. Kris Vanhaecht, KU Leuven, Leuvens Instituut voor Gezondheidszorgbeleid

Communicatie

Het is belangrijk om de website www.dezorgsamen.be zo snel mogelijk een brede bekendheid te geven. We vragen daarom aan alle leden om dit initiatief te communiceren in jullie netwerk? Dat kan via nieuwsbrief, mail, websitebericht, sociale mediakanalen of infoschermen in uw organisatie. Alvast van harte dank om dit mee bekend te maken.

Nog vragen of suggesties over dit project? Mail ze naar redactie@dezorgsamen.be