17-05-21
Koen Lowet

Advies 9547 Medicamenteuze en niet - medicamenteuze aanpak van ADHD

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België richtlijnen voor de medicamenteuze en niet-medicamenteuze aanpak van ADHD bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Naar het advies

Advies 9610 - Psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie: herziening 2021

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtlijnen worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor zorgverleners en overheid over de psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie.

Naar het advies

Advies 9526 - Gamestoornissen

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid  formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot gamestoornissen.

Naar het advies

Advies 9589 - Geestelijke gezondheid

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert  de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen voor de psychosociale opvang tijdens de Covid-19 pandemie ten behoeve van de zorgverleners en overheid.

Naar het advies

Advies 9491 - Hypnose in de gezondheidszorg

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen ten behoeve van zorgverleners met betrekking tot het gebruik van hypnose voor medische en psychotherapeutische doeleinden.

Naar het advies

Advies 9508 : Chronisch vermoeidheidssyndroom

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van myalgische encefalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom.

Naar het advies

Advies 9673 - Psychosociale opvang tijdens de COVID 19 pandemie

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen voor de psychosociale opvang van personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en van hun naasten tijdens de covid-19 pandemie.

Naar het advies

POSITIENOTA 9689: CST en verplichte vaccinatie tegen COVID-19

Hoge Gezondheidsraad licht standpunt toe rond gebruik van Covid Safe Ticket en verplichting tot vaccinatie tegen het coronavirus.

Lees hier de nota

Advies 9676: COVID- 19 | Psychosociale opvang tijdens de COVID-19 pandemie

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtlijnen worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor zorgverleners en overheid over de psychosociale opvang tijdens de COVID-19-pandemie.

Naar het advies

Eerstelijnspsychologie

De Divisie Eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

De Divisie Neuropsychologie verzamelt expertise over de relatie tussen de werking van de hersenen en gedragsfuncties, en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.

Zelfstandige Praktijkvoering

De Divisie Zelfstandige Praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie.

Voorzieningen

De Divisie Voorzieningen adviseert het VVKP-bestuur over de unieke positie van collega’s die in loondienst aan de slag zijn in een voorziening (e.g. algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg).

Forensische Psychologie

De Divisie Forensische Psychologie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische Ouderenpsychologie

De Divisie Klinische Ouderenpsychologie verzamelt expertise en adviseert het VVKP-bestuur over alles wat met het brede domein van ouderenpsychologie te maken heeft.

Psychodiagnostiek

De Divisie Psychodiagnostiek verzamelt expertise over het brede domein van de klinische psychodiagnostiek en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.