17-05-21
Koen Lowet

Advies 9547 Medicamenteuze en niet - medicamenteuze aanpak van ADHD

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België richtlijnen voor de medicamenteuze en niet-medicamenteuze aanpak van ADHD bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Naar het advies

Advies 9610 - Psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie: herziening 2021

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtlijnen worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor zorgverleners en overheid over de psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie.

Naar het advies

Advies 9526 - Gamestoornissen

In dit wetenschappelijk advies over het beleid inzake volksgezondheid  formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen met betrekking tot gamestoornissen.

Naar het advies

Advies 9589 - Geestelijke gezondheid

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert  de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen voor de psychosociale opvang tijdens de Covid-19 pandemie ten behoeve van de zorgverleners en overheid.

Naar het advies

Advies 9491 - Hypnose in de gezondheidszorg

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen ten behoeve van zorgverleners met betrekking tot het gebruik van hypnose voor medische en psychotherapeutische doeleinden.

Naar het advies

Advies 9508 : Chronisch vermoeidheidssyndroom

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor de diagnose en behandeling van myalgische encefalomyelitis / chronisch vermoeidheidssyndroom.

Naar het advies

Advies 9673 - Psychosociale opvang tijdens de COVID 19 pandemie

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtsnoeren worden aangeboden voor beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Hoge Gezondheidsraad van België aanbevelingen voor de psychosociale opvang van personen met een verstandelijke beperking en geestelijke gezondheidsproblemen en van hun naasten tijdens de covid-19 pandemie.

Naar het advies

POSITIENOTA 9689: CST en verplichte vaccinatie tegen COVID-19

Hoge Gezondheidsraad licht standpunt toe rond gebruik van Covid Safe Ticket en verplichting tot vaccinatie tegen het coronavirus.

Lees hier de nota

Advies 9676: COVID- 19 | Psychosociale opvang tijdens de COVID-19 pandemie

In dit wetenschappelijk advies, waarin richtlijnen worden aangeboden voor  beleidsmakers inzake volksgezondheid, formuleert de Belgische Hoge Gezondheidsraad aanbevelingen voor zorgverleners en overheid over de psychosociale opvang tijdens de COVID-19-pandemie.

Naar het advies

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

Sindskort vormt de Vlaamse Verenging voor Neuropsychologie (VVNP) een onderdeel van VVKP als "Divisie Neuropsychologie"

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.

Voorzieningen

De divisie voorzieningen richt zich naar de vele collega’s die in loondienst in één of andere voorziening werken: algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg,.., noem maar op. De doelstelling van de divisie is om te luisteren naar wat er leeft bij de collega's in loondienst en het bestuur van hieruit te adviseren.

Forensische psychologie

Welkom op de webstek van de divisie Forensische Psychologie. De divisie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische ouderenpsychologie

Deze divisie verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat met ouderenpsychologie te maken heeft.

Psychodiagnostiek

De Divisie Psychodiagnostiek verzamelt expertise over het brede domein van de klinische psychodiagnostiek en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.