Verschillende collega's kwamen al in de media om de bevolking te informeren over hoe ze mentaal gezond kunnen blijven in deze stresserende omstandigheden. Onderzoek toont hoe belastend quarantaine en sociale isolatie kunnen zijn. We doen dan ook een warme oproep aan de media om deze tips verder uit te dragen, bijvoorbeeld onder de vorm van een informatief filmpje. We refereren hiervoor bijvoorbeeld aan het sensibiliseringsfilmpje gemaakt door een aantal bekende Vlamingen ter preventie van het Coronavirus. We zijn van mening dat onderstaande tips met betrekking tot mentale hygiëne minstens even belangrijk zijn in deze toch wel zeer uitzonderlijke omstandigheden.

1. Zorg voor vaste routines 
Mensen in sociale isolatie laten al snel hun vaste routines los. Dit kan echter een negatieve impact hebben op je stemming. Vaste routines bieden immers houvast en zekerheid in deze onzekere dagen. Ga voor jezelf na op welke manier je regelmaat kan installeren, schrijf dit op en probeer je hier dan ook zo goed mogelijk aan te houden. Je kan deze planning eventueel ook delen/samen opstellen met jouw partner of gezin.

2. Blijf verbonden met elkaar
De maatregelen rond sociale isolatie en social distancing vormen voor vele mensen een heuse uitdaging. Blijf vooral contact zoeken met elkaar via de beschikbare media. Gebruik digitale tools (zoals FaceTime, Whatsapp, Skype, Zoom, Whereby, …) zodat je elkaar ook kunt zien! Sociale contacten zijn nuttig omdat:

  • je op die manier emoties kunt delen en ontladen
  • je elkaar kan helpen om naar objectieve informatie te kijken,
  • je elkaar kan ondersteunen 

Het op voorhand en gestructureerd inplannen van deze contacten (met bijvoorbeeld je ouders, grootouders, kinderen of vrienden) kan helpend zijn voor jezelf en de ander en gevoelens van sociale isolatie verminderen. 

3. Zoek naar objectieve informatie, maar zoek niet te veel
Wie bang en ongerust is, gaat voortdurend op zoek naar informatie over zijn bron van angst. Dat is erg logisch. Er circuleert echter heel veel nieuws en niet alles is waar. Probeer gebruik te maken van objectieve bronnen zoals de Covid - 19 website van de overheid. Deel deze informatie ook gerust met elkaar. Beperk je zoektocht echter tot een paar vaste momenten per dag (vb. het journaal) zodat je niet de hele dag met het virus bezig bent in je hoofd!

4. Beweeg
Lichamelijke ontspanning is een prima manier om zowel fysiek als mentaal fit te blijven. De richtlijnen laten je nog steeds toe om buiten te komen in de natuur, weliswaar in beperkte groep en op voldoende afstand van elkaar. Ook in huis kan je creatief bewegen. Het kan helpend zijn om lichamelijke ontspanning ook in te plannen in jouw dag-structuur. 

5. Zorg goed voor jezelf
Waak over je slaap- en eetpatroon. Dit zijn basale functies die we nodig hebben om goed te kunnen functioneren, dat betekent ook dat ze bijdragen aan ons emotioneel welbevinden. Tracht dus een normaal voedingspatroon aan te nemen en te behouden (ontbijt, lunch, avondmaal, tussendoortje) en probeer voldoende groenten en fruit te eten onder het motto mens sana in corpore sano
Zorg daarnaast voor voldoende nachtrust en een goede slaaphygiëne. Dit kan je doen door op een vast tijdstip op te staan en te gaan slapen. Je schermtijd beperk je best voor het slapen gaan en het is ook niet het beste idee om op dat moment de laatste stand van zaken omtrent het virus te checken. Lees bijvoorbeeld liever een boek. 

6. Spreek erover met je kinderen
Bespreek de verdere ontwikkelingen op een eerlijke en leefijdsaangepaste manier met je kinderen. Ouders kunnen ook stress helpen verminderen door hun kinderen te laten focusen op hun dagelijkse routines en agenda's. Denk er aan dat kinderen nauwgezet je eigen gedrag en emoties als ouder observeren en signalen oppikken over hoe ze hun eigen gevoelens moeten managen gedurende deze periode. Als ouder sta je namelijk model voor je kind.

7. Stel je psychische zorg niet uit
Voel je jezelf overweldigd door angst, stress, eenzaamheid of depressieve gedachten ten gevolge van de berichtgeving/maatregelen omtrent het virus? Verstoort het je dagelijks leven? Aarzel dan niet om contact op te nemen met je lokale psycholoog. De praktijken blijven bereikbaar, zowel telefonisch als digitaal. Ook tele – onthaal blijft bereikbaar op het nummer 106 of via chat

8. Was je reeds in begeleiding? Zet deze dan zeker verder zolang het nog kan!
Psychologen zullen meer en meer ingezet worden in de opvang van de bevolking en het zorgpersoneel. Het is niet zeker wanneer je begeleiding weer verder gezet kan worden. Bespreek met jouw psycholoog wat de mogelijkheden zijn tot het online of telefonisch verder zetten van jouw zorg.