Eerstelijnspsychologie

Wie?

De divisie Eerstelijnspsychologie - ELP verzamelt collega's en experten die werkzaam zijn in de eerstelijnszorg. Eerstelijnszorg is alle klinisch psychologische zorg die rechtstreeks toegankelijk is voor patiënten. De collega's zijn zowel werkzaam in eigen praktijken op de eerstelijn als in specifieke eerstelijnsvoorzieningen zoals vb. Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW).

Wat?

De divisie eerstelijnszorg adviseert het bestuur rond alle materies die relevant zijn voor klinisch psychologen in de eerste lijn. Zo volgt ze nauwgezet de ELP - projecten van de Vlaamse Overheid en de hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen. In het verleden bracht ze een eigen rapport uit over de eerstelijnspsycholoog in Vlaanderen wat gepresenteerd werd op de studiedag 2014. 
De divisie is ook vertegenwoordigd in de permanente vorming ELP. 

Nota over de eerstelijnspsycholoog

Een aantal jaren geleden startte Vlaams minister Jo Vandeurzen de eerstelijnspsychologische projecten. Tegelijkertijd startte VVKP een werkgroep eerstelijnspsychologie met daarin eerstelijnspsychologen zowel binnen als buiten de bestaande projecten. VVKP wilde daarmee de eerstelijnspsychologie ruimer trekken dan bedoeld in de projecten.

Vind hier meer over de Nota

Permanente vorming eerstelijnspsychologie

De werkgroep eerstelijnspsychologie adviseerde in haar rapport van 2015 om een permanente vorming eerstelijnspsychologie op te zetten. Samen met de KUL, UGent, VUB, het onderzoekscentrum LUCAS  en The Human Link en De Koppeling als organiserende vormingsinstituten wordt er gestart met een permanente vorming eerstelijnspsychologie. 

Ga naar de permanente vorming

Werk mee aan Eerstelijnspsychologie

De divisie ELP is een open divisie, wat betekent dat alle geïnteresseerde leden van de VVKP betrokken kunnen worden. Een simpel mailtje naar de voorzitter van de divisie volstaat.