Ouderschapsverlof

Corona - ouderschapsverlof

Dit verlof biedt de werknemers die ten minste 1 maand in dienst zijn de mogelijkheid om met akkoord van hun werkgever hun arbeidsprestaties te verminderen tot een halftijdse of viervijfde betrekking met het oog op de zorg voor hun kind of pleegkind tot de leeftijd van 12 jaar tijdens de COVID-19 epidemie. Ten aanzien van kinderen met een handicap is de leeftijdsgrens opgetrokken tot 21 jaar en in bepaalde specifieke omstandigheden zelfs niet van toepassing.

Meer info

Ouderschapsverlof

We vernemen van Unizo dat een wetsvoorstel werd goedgekeurd dat een werknemer het recht heeft om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn: 

Wanneer een kind niet naar het kinderdagverblijf, school, of klas kan gaan;

Wanneer een gehandicapt kind niet naar een centrum voor opvang kan gaan;

In plaats van het Corona - ouderschapsverlof, heeft de werknemer voortaan recht op tijdelijke werkloosheidsuitkering wegens overmacht. 

Er is een attest nodig van het kinderdagverblijf, school of centrum voor opvang. 

Verlenging geldigheid cheques

Maaltijd-, eco- en geschenkencheques die zouden vervallen in maart, april, mei of juni 2020, zullen zes maanden langer geldig zijn. 
Sport- en cultuurcheques die zouden vervallen op 30 september 2020, kunnen worden gebruikt tot 31 december 2020.

Meer info