Neuropsychologie

Klinische Neuropsychologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met het klinisch onderzoek naar de relatie tussen de werking van de hersenen en gedragsfuncties. 
De neuropsycholoog zal door middel van een neuropsychologisch onderzoek de gevolgen van hersendisfuncties op het gedrag objectiveren en de aard en de ernst hiervan vaststellen. Ook kan de neuropsycholoog aanwijzingen geven hoe de patiënt met deze stoornissen kan omgaan en welke behandelingsmogelijkheden er zijn

Divisie Neuropsychologie en VVNP

De Divisie Neuropsychologie heeft samen met de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP) als doel de klinische neuropsychologie in Vlaanderen te bevorderen

Wat is VVNP en hoe werken we samen?

Vorming & opleiding voor neuropsychologie

De Divisie Neuropsychologie draagt haar steentje bij in het opleidings- en vormingsaanbod van VVKP.

Vind hier een overzicht van de vormingen en opleidingen

Teleneuropsychologie

Om tegemoet te komen aan de vraag naar teleneuropsychologie in deze COVID - 19 crisis zijn een aantal informatiebronnen gebundeld en een lijst gemaakt met bekende neuropsychologische testen die telefonisch of via een videogesprek afgenomen kunnen worden.

Naar de pagina teleneuropsychologie