16-02-21
Koen Lowet
Bart Jansen
Ferdy Marysse

Wat is IFIC?

IFIC is een VZW en ontwikkelt functieclassificaties voor social profitsectoren. Zij maken functiebeschrijvingen en -wegingen, voeren onderzoek naar loon- en arbeidsvoorwaarden en ondersteunen het overleg tussen de sociale partners. Om dat te verwezenlijken, werken zij nauw samen met organisaties en medewerkers op het terrein. IFIC wordt beheerd door de werkgevers en vakbonden.

Meer informatie over IFIC

Analyse van de nieuwe sectorale functieclassificatie volgens IFIC

Verschillende collega's hebben een grondige analyse gemaakt van de nieuwe sectorale functieclassificatie volgens IFIC. Het is duidelijk dat de functieclassificatie een aantal hiaten bevat voor de groep van klinisch psychologen. Veel collega's hebben dan ook beroep aangetekend tegen de aan hen toegewezen functie.

Naar de analyse van de IFIC - functieclassificatie voor psychologen

VVKP stelt nieuwe IFIC - profielen voor

Dankzij de massale beroepen die de collega's uit de sector hebben aangetekend en het pleidooi van de VVKP zijn we erin geslaagd om de klinisch psycholoog als een prioritaire beroepsgroep te laten beschouwen in de onderhoudsfase van IFIC. De divisie voorzieningen werkte een jaar lang aan een herwerking en uitbreiding van de profielen voor klinisch psychologen. Tot 21.02 kan je nog feedback geven op de profielen via ific@vvkp.be. 

Naar de nieuwe IFIC - profielen

VVKP start nieuwe onderhoudsprocedure op bij IFIC

VVKP start nieuwe onderhoudsprocedure op bij IFIC. Omtrent de nieuwe aangepaste profielen die recent verschenen waren op de IFIC-website, werd VVKP helaas niet gehoord, noch geïnformeerd. Bovendien bleken de aangepaste profielen nog steeds niet te voldoen aan de wettelijke vereisten. Na een informele signalisatie, waar geen gevolg aan gegeven werd, is er beslist op de bestuursraad van VVKP en binnen de divsie voorzieningen op grond hiervan over te gaan tot een nieuwe aanvraag tot onderhoudsprocedure bij IFIC.

NAAR HET NIEUWSBERICHT

Lancering petitie IFIC

Graag brengen wij volgende petitie onder de aandacht.

NAAR HET NIEUWSBERICHT

IFIC - webinars

Op 08.06 organiseerden we een interactieve webinar met de verschillende vakgroepverantwoordelijken en diensthoofden psychologie rond IFIC en het dossier van de permanente stage. Je kan de recording van dat webinar hieronder bekijken.

Op 15.06 organiseerden we een webinar voor alle klinisch psychologen met betrekking tot IFIC. Ook die recording kan je hieronder bekijken.

Download de presentatie

Download de loonsimulaties

Nieuwsflash IFIC

Standpunt VVKP mbt IFIC in de Vlaamse voorzieningen. Werkzaam in een Vlaamse voorziening, dan zeker lezen!

Lees nieuwsflash IFIC

Interactieve infosessies vakgroepverantwoordelijken

Algemene infosessie IFIC

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

Sindskort vormt de Vlaamse Verenging voor Neuropsychologie (VVNP) een onderdeel van VVKP als "Divisie Neuropsychologie"

Voorzieningen

De divisie voorzieningen richt zich naar de vele collega’s die in loondienst in één of andere voorziening werken: algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg,.., noem maar op. De doelstelling van de divisie is om te luisteren naar wat er leeft bij de collega's in loondienst en het bestuur van hieruit te adviseren.

Forensische psychologie

Welkom op de webstek van de divisie Forensische Psychologie. De divisie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische ouderenpsychologie

Deze divisie verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat met ouderenpsychologie te maken heeft.