16-02-21
Koen Lowet
Bart Jansen

Wat is IFIC?

IFIC is een VZW en ontwikkelt functieclassificaties voor social profitsectoren. Zij maken functiebeschrijvingen en -wegingen, voeren onderzoek naar loon- en arbeidsvoorwaarden en ondersteunen het overleg tussen de sociale partners. Om dat te verwezenlijken, werken zij nauw samen met organisaties en medewerkers op het terrein. IFIC wordt beheerd door de werkgevers en vakbonden.

Meer informatie over IFIC

Analyse van de nieuwe sectorale functieclassificatie volgens IFIC

Verschillende collega's hebben een grondige analyse gemaakt van de nieuwe sectorale functieclassificatie volgens IFIC. Het is duidelijk dat de functieclassificatie een aantal hiaten bevat voor de groep van klinisch psychologen. Veel collega's hebben dan ook beroep aangetekend tegen de aan hen toegewezen functie.

Naar de analyse van de IFIC - functieclassificatie voor psychologen

VVKP stelt nieuwe IFIC - profielen voor

Dankzij de massale beroepen die de collega's uit de sector hebben aangetekend en het pleidooi van de VVKP zijn we erin geslaagd om de klinisch psycholoog als een prioritaire beroepsgroep te laten beschouwen in de onderhoudsfase van IFIC. De divisie voorzieningen werkte een jaar lang aan een herwerking en uitbreiding van de profielen voor klinisch psychologen. Tot 21.02 kan je nog feedback geven op de profielen via ific@vvkp.be. 

Naar de nieuwe IFIC - profielen

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

Sindskort vormt de Vlaamse Verenging voor Neuropsychologie (VVNP) een onderdeel van VVKP als "Divisie Neuropsychologie"

Psychotherapie

Het zit al even in de pipeline bij VVKP en met alle commotie rond de terugbetalingsregeling lijkt het nu hoog tijd om er ook echt volop mee in gang te schieten : het oprichten van een divisie psychotherapie.

Voorzieningen

De divisie voorzieningen werd speciaal opgericht voor de vele collega's in loondienst in één of andere voorziening: ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg, etc. De doelstelling van de divisie is om te luisteren naar wat er leeft bij de collega's in loondienst en het bestuur van hieruit te adviseren.

Forensische psychologie

Welkom op de webstek van de divisie Forensische Psychologie. De divisie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische ouderenpsychologie

Deze divisie verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat met ouderenpsychologie te maken heeft.