Om tegemoet te komen aan de vraag naar teleneuropsychologie hebben een aantal collega's diverse informatiebronnen gebundeld en een lijst gemaakt met bekende neuropsychologische testen die telefonisch of via een videogesprek afgenomen kunnen worden. De divisie neuropsychologie dankt dan ook collega's Hella Thielen, Lies Welkenhuyzen en Prof. Dr. Céline Gillebert van de Onderzoekseenheid Brein en Cognitie (KULeuven) en het Centre for Translational Psychological Research (TRACE). 

 

Neuropsychologische testen geschikt voor teleneuropsychologie

Cognitieve screening

De wetenschappelijke artikels die hieronder genoemd worden kunt u raadplegen via deze link

Mini Mental State Examination (beeld nodig)

Montreal Cognitive Assessment (MoCa)

OCS-NL

ACE-R: MMSE score af te leiden

 • Oriëntatie
  • Het bevragen van de huidige locatie en het verdiep waarop men zich bevindt kunt u eventueel weglaten
 • Aandacht en concentratie
 • Geheugen
 • Woordvlotheid
 • Taal (beeld nodig)
 • Constructieve praxie (beeld nodig)
 • Perceptuele vaardigheden (beeld nodig)

Visuo(spatiale) perceptie

Visuele Perceptie van Object en Ruimte (beeld nodig):

 • Onvolledige letters
 • Silhouetten
 • Objectherkenning (gebruik bijv. stickers om elk object op een pagina een cijfer (1 tot 4) te geven en laat patiënten de objecten identificeren door het juiste nummer te zeggen)
 • Progressieve silhouetten
 • Stippen Tellen
 • Blokken
 • Positie-discriminatie
 • Positiebepaling

Visuoconstructieve praxis

 • Kloktest (bijvoorbeeld uit de MoCA) (beeld nodig)
 • Complexe figuur van Rey (kopie) (beeld nodig)
 • Kubus tekenen (bijvoorbeeld vanuit de MoCa) (beeld nodig)
 • ACE-R: Constructieve praxis (beeld nodig)

Praxis

Ideationele praxis en ideomotorische praxis (beeld nodig):

 • Als u wilt bekijken of patiënten bepaalde objecten (bijv. een schaar, een lepel) kunnen gebruiken zouden de patiënten of een familielid deze objecten moeten pakken voor het starten van de test
 • Meer informatie?

Informatieverwerkingssnelheid

 • Cotess: Letter Detecteren
 • WAIS-IV-NL: Substitutie (beeld nodig)

Aandacht

 • Verbale Trail Making Test:
 • WAIS-IV-NL: Cijferreeksen voorwaarts, achterwaarts en sorteren
 • Test of Everyday Attention:
  • Elevator counting + elevator counting with distraction
  • Test tijdens de voorbeeld items of de patiënt de tonen goed kan horen
 • Cotess:
  • Letter detecteren
  • Tellen achteruit en tellen vooruit
  • Cijfers herhalen vooruit
  • Cijfers herhalen achteruit

Geheugen

 • Verbaal geheugen:
 • Visueel geheugen:
  • Rivermead Behavioural Memory Test: herkennen van afbeeldingen (beeld nodig) 
  • Complexe figuur van Rey (beeld nodig)
   • Let er tijdens de onmiddellijke reproductie en de uitgestelde reproductie op dat de patiënt zijn/haar kopie en onmiddellijke reproductie afdekt -
 • WAIS-IV-NL: Cijferreeksen voorwaarts, achterwaarts en sorteren
 • Retrograad geheugen:
  • Cotess: Interview deel A, Beroemdheden, Nieuwsfeiten

Executief functioneren

 • Frontal Assessment Battery
  • Behalve het laatste item “neem mijn handen vast”
  • Voor de motorische serie / sequentieel bewegen is beeld nodig
 • Stroop / Color Word Interference Test (beeld nodig)
  • De proefleider kan de verschillende kaarten tonen tijdens een video call of via scherm delen (als de kaarten eerst worden ingescand)
 • Verbale Trail Making Test:
 • Behavioural Assessment of the Dysexecutive Syndrome (BADS):
  • Regel-wissel test (beeld nodig)
  • DEX vragenlijst
 • Woordvindingstaken
 • WAIS-IV-NL: Overeenkomsten, Cijferreeksen achterwaarts en sorteren
 • Cotess: Klopreeksen
 • Hooper Visual Organisation Test
 • Kloktest (beeld nodig)