Divisie Neuropsychologie en VVNP

Het bevorderen van die klinische neuropsychologie in Vlaanderen gebeurt op een vijftal vlakken:

  • ​het opvolgen van de wetgeving betreffende de klinisch neuropsychologische beroepsactiviteiten
  • de organisatie van jaarlijkse vormingen rond fundamentele en klinische neuropsychologische thema’s en het stimuleren van onderlinge uitwisseling van ervaringen
  • het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek rond fundamentele en klinische neuropsychologische thema ’s
  • het bevorderen van een evidence-based gefundeerd handelen in het klinisch neuropsychologisch werkveld zowel op vlak van diagnostiek als behandeling
  • het onderhouden van contacten met zusterverenigingen in het buitenland en met beoefenaars van aangrenzende vakgebieden


De Divisie Neuropsychologie en de Vlaamse Vereniging voor Neuropsychologie (VVNP) maken samen deel uit van de Federation of European Societies of Neuropsychology (F-ESN).