29-03-21
Koen Lowet

De werkgroep

De toenmalige werkgroep zelfstandige praktijkvoering werd opgericht om het bestuur te adviseren rond materies die de zelfstandige collega's aanbelangen. Eén van de eerste adviesvragen die de werkgroep kreeg van het bestuur, was om een advies uit te werken hoe een eventuele toekomstige financiering van klinisch psychologische zorg er zou kunnen uitzien. 

De werkgroep was een gesloten werkgroep. De leden werden geselecteerd om een maximale diversiteit in de werkgroep te krijgen zodat ze representatief kon zijn voor de zelfstandige klinisch psychologische praktijkvoering. Zo bestond de werkgroep uit klinisch psychologen - psychotherapeuten uit de diverse oriëntaties, neuropsychologen, kinderpsychologen, mensen in solo - praktijk, mensen in groepspraktijk, enz. 

De werkgroep werd aanvankelijk voorgezeten door Koen Lowet en daarna door Patrick Engelhardt. Om het belang en vooral permanente karakter van de zelfstandige praktijkvoering te benadrukken, evolueerde de werkgroep naar een vaste divisie.

Het advies

Een samenvatting van het advies werd reeds voorgesteld op de jaarlijkse studiedag 2017: "De klinisch psycholoog erkend als gezondheidszorgberoep: een roadmap van wet naar praktijk".

Je kan hieronder het volledige advies van de werkgroep doornemen. Het advies bestaat uit 3 onderdelen:

 • Een voorwoord die het advies kadert
 • Het eigenlijke advies
 • 2 bijlages met bijdrages van enkele leden van de werkgroep met betrekking tot de actualiteit zoals het KCE - rapport mbt de organisatie van psychologische zorg en de eerstelijnspsychologie. 

Het advies werd voorgelegd aan de leden en de overige divisies tijdens een ruime consultatieronde.

Kernelementen uit het advies:

 • diversiteit garanderen op vlak van echelons (1e en 2e lijn), settings en modellen
  • financiering dient dus voorzien te worden voor al deze echelons en settings
 • autonomie binnen gezondheidszorg
  • klinisch psycholoog kiest vanuit welk model/mensvisie hij wenst te werken
  • economisch leefbaar/autonoom (sluit conventies en betaling langs CGG en ziekenhuis uit)
  • evenwaardig t.a.v. medische disciplines
 • gefinancierde zorg 
  • volgens een gemengd financieringssysteem
 • vrij toegankelijk
  • 1e en 2e lijn zelfstandigen rechtstreeks toegankelijk
 • vrije keuze behandelaar
  • om de hulpvrager de mogelijkheid te bieden de hulpverlener te vinden die bij hem past

Naar het volledige rapport

Eerstelijnspsychologie

De divisie eerstelijnspsychologie ontwikkelt expertise en adviseert het bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie op de eerstelijn.

Neuropsychologie

Sindskort vormt de Vlaamse Verenging voor Neuropsychologie (VVNP) een onderdeel van VVKP als "Divisie Neuropsychologie"

Zelfstandige praktijkvoering

De divisie zelfstandige praktijkvoering verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat te maken heeft met de zelfstandige praktijkvoering in klinische psychologie. Haar belangrijkste thema's zijn het werken rond de toekomstige terugbetaling van klinisch psychologen en de positie van de zelfstandig klinisch psycholoog in het werkveld.

Voorzieningen

De divisie voorzieningen richt zich naar de vele collega’s die in loondienst in één of andere voorziening werken: algemeen en psychiatrisch ziekenhuis, CGG, bijzondere jeugdzorg,.., noem maar op. De doelstelling van de divisie is om te luisteren naar wat er leeft bij de collega's in loondienst en het bestuur van hieruit te adviseren.

Forensische psychologie

Welkom op de webstek van de divisie Forensische Psychologie. De divisie ontwikkelt expertise binnen het brede werkdomein van de forensische psychologie en adviseert het VVKP-bestuur rond alle materies relevant voor de beoefening van de klinische psychologie binnen het forensisch/justitieel werkdomein.

Klinische ouderenpsychologie

Deze divisie verzamelt expertise en adviseert het bestuur rond alles wat met ouderenpsychologie te maken heeft.

Psychodiagnostiek

De Divisie Psychodiagnostiek verzamelt expertise over het brede domein van de klinische psychodiagnostiek en adviseert het VVKP-bestuur over deze materie.