12-03-24

‘Laat een slecht gevoel zich niet nestelen. Spreek erover.’ Met deze boodschap lanceerde het RIZIV gisteren haar campagne rond mentaal welzijn.

Met enkele kleurrijke en harige wezentjes zet de overheid enerzijds in op sensibilisering: men wil mensen aanmoedigen om te spreken over mentale problemen en niet te aarzelen om hulp te zoeken. Anderzijds dient de campagne er ook toe om het brede publiek nog beter te informeren over de eerstelijnspsychologische zorg en het aanbod dat beschikbaar is bij de zogeheten ‘geconventioneerde’ klinisch psychologen en orthopedagogen.

In een land waar 1 op 4 mensen in zijn of haar leven te maken krijgt met mentale problemen is het geen overbodige luxe om te helpen het taboe rond mentaal welzijn te doorbreken én mensen beter toe te leiden naar gepaste zorg. Met deze campagne probeert het RIZIV precies dat te doen – hopelijk met enig succes. We juichen het initiatief meer dan toe, want alle inspanningen die worden geleverd om mentaal welzijn bespreekbaar te maken én geestelijke gezondheidszorg beter uit te bouwen zijn meer dan welkom.

We leven immers nog niet in een land waarbij iedereen, ongeacht leeftijd of hulpvraag, vlot terecht kan bij een psycholoog. Want hoewel deze campagne zich richt tot de algemene bevolking, is het aanbod dat men erbij vermeldt helaas nog niet toegankelijk voor iedereen. Slechts bepaalde personen met een specifieke hulpvraag komen in aanmerking om gebruik te maken van dit aanbod. Hoewel al 300.000 landgenoten hulp gekregen hebben dankzij deze conventie, hebben we nog een hele weg te gaan. Er werd de laatste jaren al heel wat meer geïnvesteerd in de geestelijke gezondheidszorg dan voorheen, maar de realiteit van het nog steeds beperkte – en helaas ontoereikende – budget blijft bestaan. Dit creëert een realiteit waarin niet alle klinisch psychologen en orthopedagogen in de mogelijkheid zijn om zich te conventioneren en dit gesubsidieerd zorgaanbod aan hun patiënten aan te bieden. We benadrukken daarom ook waarom het belangrijk is dat een heldere en correcte communicatie over de doelstellingen en het doelpubliek van deze eerstelijnsconventie hoog op de agenda blijft staan. Niet als, maar wanneer het eerstelijnspsychologisch aanbod binnen de conventie dichtslibt en wachtlijsten onstaan, willen we te allen tijde vermijden dat een zorgvrager die de stap zet naar de zorgverlening teleurgesteld zou worden en een nieuwe barrière ervaart op het pad naar datgene waar mensen misschien wel het meeste belang aan hechten: hun gezondheid en welzijn.

Laat er geen misverstand over bestaan: we juichen de conventie eerstelijnspsychologische zorg én deze bijhorende campagne meer dan toe. Tegelijkertijd hopen we in de toekomst ook samen te werken met de overheid, en andere partners, rond bijkomende conventies die gericht zijn op andere doelgroepen en complexere problematieken. Op deze manier hopen we ooit wakker te worden in een land waar geestelijke gezondheidszorg volledig ontsloten is en wérkelijk toegankelijk is voor iederéén.

Ga naar de campagnewebsite