Gebruik van psychofarmaca in België

31-03-24

In het geval van ernstige psychiatrische problemen, kan het noodzakelijk zijn dat patiënten antipsychotica nemen. Maar weinig studies tonen aan dat antipsychotica echt een effect hebben op slapeloosheid, depressie of gedragsproblemen door dementie.

Antipsychotica gebruiken buiten indicatie, kan alleen na een grondige analyse van de situatie van de patiënt en de omgeving (want die oefent soms druk uit om medicatie voor te schrijven). Antipsychotica kunnen ernstige bijwerkingen hebben voor de patiënt, met name neurologische problemen of hartproblemen. Als klinisch psycholoog/orthopedagoog, kunt u bijdragen aan een bewust gebruik van antipsychotica.

 

Houd rekening met verschillende elementen bij een behandeling met antipsychotica: 

  • Pak tegelijkertijd de onderliggende oorzaken van de symptomen aan.
  • Licht de patiënt in over de mogelijke risico’s en bijwerkingen.
  • Informeer u over hoe het behandelplan zou moeten worden opgevolgd en/of over de gevolgen van een plotse stopzetting van de medicatie.
  • Moedig de patiënt aan om de voorschrijvende arts aan te spreken met eventuele vragen over de behandeling.
  • Stelt u iets belangrijks vast bij uw patiënt? Zou de voorschrijvend arts daarmee rekening moeten houden in de behandeling? Of gebruikt de patiënt het medicijn onnodig langdurig? Contacteer dan, met akkoord van de patiënt, de voorschrijvend arts.

Op de portaalsite www.gebruikvanpsychofarmaca.be vindt u betrouwbare en nuttige bronnen over antipsychotica die u zullen helpen om uw patiënten nog beter te begeleiden: praktische fiches voor u en uw patiënten, opleidingen, en officiële cijfers en aanbevelingen van het RIZIV.

 

Samen zorgen we voor een gepast gebruik van psychofarmaca.

 

Een initiatief van de FOD Volksgezondheid in samenwerking met BelPEP, FAGG, RIZIV en beroepsorganisaties VVPK en UPPCF.