Nieuws

60 voorlopige zorgraden opgericht

17-12-19
Kringwerking
Eerstelijnshervorming

Een nieuwe kaap is gerond: alle 60 eerstelijnszones hebben elk hun voorlopige zorgraad opgericht. Proficiat voor deze prestatie en hartelijk dank voor de inzet van onze leden in de regionale kringen!

Lidgeldhernieuwing 2020 gaat van start!

15-12-19

Het bestuur nodigt je uit om je lidmaatschap te hernieuwen! Lees aandachtig onze lidgeldbrief en onze handige tips om je hernieuwing zo vlot mogelijk te laten verlopen!

Mensen denken meer aan uit elkaar gaan wanneer ze buiten hun relatie op zoek gaan naar psychologische voldoening

12-12-19
Onderzoek

Mensen hebben psychologische noden die ze vervuld willen zien. Een belangrijke bron om die noden te lenigen zijn onze relaties, maar wat gebeurt er wanneer we buiten de relatie gaan kijken om die noden te laten vervullen?

Professionele stage klinisch psychologen

11-12-19
Vorming

Update over waar we staan met betrekking tot de implementatie van de professionele stage

Orde der artsen geeft een advies mbt het raadplegen van medische dossiers. Quid klinisch psychologen?

09-12-19

De Orde der artsen heeft recent een advies uitgebracht dat het recht van een arts om zonder toestemming van een patiënt diens dossier in te kijken gevoelig inperkt. Dergelijke adviezen doen de vraag rijzen: quid klinisch psychologen?

Update visum en erkenning

06-12-19
Regelgeving

Geen bijkomende administratie om je erkenning te bekomen! Die zal automatisch toegekend worden op basis van je visum! Voor onze collega's met een buitenlands diploma zijn we in gesprek met het NARIC om een heldere procedure en communicatie uit te werken.

KCE klaagt gebrek aan data in de GGZ aan.

03-12-19
GGZ
Terugbetaling

Het KCE meldt dat ze één van haar opdrachten niet naar behoren heeft kunnen uitvoeren omwille van een gebrek aan data. Wel pleit ze ervoor dat de overheden hun investeringen in o.a. psychologische zorg dicht bij de mensen opvoeren. VVKP wil erover waken dat data verzameld in de sector voor de juiste doeleinden aangewend zal worden.

Digitale therapie voor slapeloosheid toont hoe technologie gebruikt kan worden om je slaap en geestelijke gezondheid te verbeteren.

02-12-19
Onderzoek
GGZ

Technologie en schermen lijken een vijand van goede gezondheid. Ze verwoesten onze slaap, geestelijke gezondheid en we zijn onderworpen aan hun constante nood aan aandacht. Tenminste, dat lijk de consensus te zijn in het nieuws. Echter, de realiteit is meer dubbelzijdig. Een nieuwe studie toont nu aan dat ze onze, blauw licht uitzendende toestellen, een nieuwe manier kunnen zijn om GGZ - interventies af te leveren.

VVKP participeert aan grootschalige campagne rond neurologie

29-11-19
Beeldvorming

Prof. Christophe Lafosse, voorzitter van de divisie neuropsychologie, kadert klinische neuropsychologie als onderdeel van een grootschalige en multidisciplinaire campagne rond neuropsychologie.

Einde verhaal DBC - model in Nederland?

21-11-19
Terugbetaling
standpunt

De Nederlandse collega's van het NIP melden dat vanaf 2022 de DBC-systematiek in de geestelijke gezondheidszorg vervangen zal worden door het zorgprestatiemodel. In 2019 is een programma gestart waarin het NIP en andere partijen samenwerken aan de uitwerking en implementatie van het model én aan de ontwikkeling van de zorgvraagtypering.