Oproep naar ondersteunende projecten voor effect COVID-19 op kwetsbare jongeren

10-08-20
Oproep

De Koning Boudewijn Stichting lanceert via het UCB Community Health Fund een oproep naar projecten om kwetsbare jongeren te ondersteunen in de opvang van de middel - en lange termijn effecten van COVID-19.

UCB Community Health Fund: De middellange- en langetermijneffecten van COVID-19 op jongeren uit de meest kwetsbare gemeenschappen

Financiering verlenen aan organisaties die impactgerichte projecten en initiatieven uitdenken, op poten zetten en evalueren om de gezondheid te verbeteren van jongeren uit de meest kwetsbare gemeenschappen, met inbegrip van raciale en etnische minderheden, vluchtelingen en asielzoekers, personen met een handicap en bepaalde gezondheidsproblemen, en personen met een sociaaleconomische achterstand. Dit kunnen projecten en initiatieven zijn die focussen op één of meer interventiegebieden, zoals onderwijs, levensomstandigheden, gezonde voeding en een actieve levensstijl, deelname aan de arbeidsmarkt, deelname aan sociale, culturele en spirituele activiteiten, enz.

Meer info?